Man krijgt celstraf voor poging doodslag in flatwoning Arnhem

De rechtbank veroordeelt een 47-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 6 jaar en een gedragsbeinvloedende en/of vrijheidsbeperkende maatregel voor een poging doodslag op zijn (ex-)partner. 

De man probeerde in september 2021 in Arnhem zijn (ex-)partner in haar woning opzettelijk van het leven te beroven. Hij stak haar 38 keer met een mes op verschillende plekken, onder meer in haar nek en hals. Uit de letselverklaring bleek dat de steekverwondingen rondom de hals dodelijk hadden kunnen zijn. De man heeft in zijn woede zo vaak gestoken dat hij de kans op een dodelijke afloop kennelijk op de koop toe heeft genomen.

Geen tbs
De officier van justitie vroeg aan de rechtbank om de tbs-maatregel (met dwangverpleging) op te leggen. Volgens de rechtbank is daar onvoldoende basis voor. Zo weigerde de man mee te werken aan een psychologisch onderzoek, ook tijdens zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum. De onderzoekers konden daarom niet vaststellen of er sprake was van een stoornis (en welke dan) en ook niet hoe groot de kans op herhaling zou zijn. En dus konden ze niet adviseren hoe het risico op herhaling beperkt zou kunnen worden. De deskundigen verwezen wel - heel kort - naar een ouder rapport uit 2012, waarin destijds een persoonlijkheidsstoornis bij de man werd vastgesteld. Maar de deskundigen hadden dat rapport zelf niet en ook in het dossier van de rechtbank was het rapport niet terug te vinden. Er waren verder geen andere rapporten uit het verleden over de man die inzicht konden geven over zijn persoonlijkheid. Daarom vindt de rechtbank dat er onvoldoende informatie beschikbaar is om een tbs-maatregel te kunnen opleggen.

Wel gevangenisstraf en maatregel
De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 6 jaar passend. Verder vindt de rechtbank het vanuit veiligheidsoogpunt niet verantwoord dat de man na het uitzitten van zijn straf zonder enig toezicht terugkeert in de maatschappij. Daarom legt ze ook een zogenaamde gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Tot slot legt de rechtbank de man per direct een verbod op om met het slachtoffer contact op te nemen.

Schadevergoeding
De man moet aan het slachtoffer een bedrag van 8 duizend euro aan smartengeld betalen en een bedrag van 1.197 euro voor zorgkosten en schade aan meubels en kleding.

Herroeping voorwaardelijke invrijheidstelling
De man zat tot kort voor de poging doodslag nog vast in 2 andere strafzaken. Hij was in september 2021 net onder voorwaarden vrijgekomen (voorwaardelijke invrijheidstelling). Omdat hij zich nu opnieuw schuldig heeft gemaakt aan een ernstig strafbaar feit, vroeg de officier van justitie deze voorwaardelijke invrijheidstelling in zijn geheel te herroepen. Dat zou betekenen dat de man in de andere strafzaken nog ruim 3 jaar zou moeten uitzitten. De rechtbank komt gedeeltelijk tegemoet aan het verzoek van de officier en herroept de voorwaardelijke invrijheidstelling voor 360 dagen. Daarna kan opnieuw worden bekeken of de man onder voorwaarden (opnieuw) vrij mag komen. Zo blijft er nog een ruime proeftijd over om de man na zijn invrijheidstelling te volgen en te controleren.