Concentratiekampmonument Buchenwald bestookt met haat na invoeren 2G

Het Buchenwald-concentratiekampmonument ontvangt veel haatmail nadat het besloten heeft tot een 2G beleid waardoor alleen C19-gevaccineerden en van COVID-19 herstelde personen toegang krijgt tot het monument.

Het personeel wordt ook door de telefoon lastiggevallen en uitgescholden, aldus de website van het monument. De directeur van de Stichting Buchenwald en Mittelbau-Dora Gedenktekens, Jens-Christian Wagner, wijt dit aan "rechtse en complot-ideologische bloggers in de zogenaamde 'alternatieve media'"

"Aanval op herdenkingscultuur"
In zijn verklaring hekelde Wagner een "onaanvaardbare relativering van nazi-misdaden". Coronamaatregelen worden gelijkgesteld met nazimisdaden, niet-ingeënte mensen worden omschreven als "nieuwe joden" en "medewerkers van het herdenkingsmonument worden uitgescholden voor als nazi's, fascisten en nieuwe Dr. Mengeles".

De historicus benadrukte dat een ieder die dergelijke beledigingen gebruikt en zichzelf gelijkstelt met de vervolgde Joden onder het nationaal-socialisme, de spot drijft met de werkelijke slachtoffers van de misdaden die onder het nationaal-socialisme zijn begaan. Dit is een aanval op de "kritische en bezinnende hedenkingscultuur" en moet resoluut worden verworpen - niet alleen door de gedenkplaatsen, maar ook door de democratische civiele samenleving.

Het concentratiekamp Buchenwald werd in juli 1937 gebouwd om politieke tegenstanders, Joden, Sinti en Roma, alsmede "gemeenschapsvreemdelingen" zoals homoseksuelen of Jehova's Getuigen gevangen te zetten. Na het begin van de oorlog moesten daar bijna 280.000 mensen gedwongen arbeid verrichten voor de Duitse bewapeningsindustrie. Meer dan 56.000 mensen stierven door foltering, medische experimenten en vermagering, volgens de homepage van het gedenkteken.