Verdere stijging aantal asielverzoeken in derde kwartaal 2021

Het aantal eerste asielverzoeken is in het derde kwartaal van 2021 toegenomen tot 8.845, meer dan twee en een half keer zoveel als in het tweede kwartaal van dit jaar. Sinds de laatste kwartalen van 2015 was de toename niet zo groot. Bijna drie kwart van de stijging komt door mensen met de Syrische, Afghaanse en Turkse nationaliteit. Het aantal nareizigers steeg met 7 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In het derde kwartaal van 2021 werden er 8.845 eerste asielverzoeken gedaan, meer dan twee en een half keer zoveel als in het tweede kwartaal: toen deden 3.355 mensen een eerste asielverzoek. Net zoals in de voorgaande kwartalen vormden Syriërs met 2.550 eerste aanvragen de grootste groep onder de asielzoekers. Dat is meer dan twee en een half keer zoveel als in het tweede kwartaal: toen waren er 1.015 aanvragen van Syriërs.

Na Syriërs vormden Afghanen en Turken de grootste groepen asielzoekers in het derde kwartaal van 2021. Het aantal eerste asielverzoeken van mensen met de Afghaanse nationaliteit steeg het sterkst. Met 1.565 aanvragen is het aantal eerste asielverzoeken ten opzichte van het vorige kwartaal meer dan zeven keer zo groot: toen deden 210 Afghanen een eerste aanvraag. Het aantal aanvragen van mensen met de Turkse nationaliteit verviervoudigde: van 380 in het tweede kwartaal naar 1.540 aanvragen in het derde kwartaal.

7 procent meer nareizigers ten opzichte van tweede kwartaal
In het derde kwartaal van 2021 waren er 2.770 nareizigers, 190 meer dan een kwartaal eerder (+7 procent). De stijging van het aantal nareizigers in het derde kwartaal van dit jaar komt vrijwel volledig door mensen met een Syrische of Turkse nationaliteit. Het aantal nareizigers met de Syrische nationaliteit steeg, vergeleken met een kwartaal eerder, met 145 personen; het aantal met Turkse nationaliteit nam in dezelfde periode met 130 personen toe. Het aantal nareizigers met de Eritrese en Jemenitische nationaliteit daalde ten opzichte van het tweede kwartaal met respectievelijk 135 en 60 nareizigers.