Leraren staken op de Dam voor beter onderwijs

Leraren voeren vanochtend actie op de Dam in Amsterdam. Ze willen structureel meer geld voor het onderwijs, zodat onder meer het lerarentekort aangepakt kan worden. In Amsterdam sluiten zo'n 252 scholen de deuren. AT5 is rond 10.30 uur live bij de staking aanwezig.

Zowel leraren uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs doen vandaag en morgen mee aan de staking. Ze maken zich vooral zorgen om de tekorten. Want landelijk gezien hebben maar liefst 55.000 basisschoolleerlingen geen docent voor de klas. En dat aantal loopt op.

Ook middelbare scholen kampen met grote tekorten. Er wordt voornamelijk gezocht naar leraren voor de exacte vakken, klassieke talen, Duits en Nederlands.

460 miljoen
Het is dan ook niet de eerste keer dat er actie wordt gevoerd. Zo sloten in november al meer dan 177 Amsterdamse scholen voor een dag de deuren. Het kabinet besloot toen eenmalig 460 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het onderwijs.

Even leek het erop dat de protesten daarmee afgelopen waren. Maar volgens de onderwijsvakbonden is dit eenmalige bedrag niet voldoende om de problemen rond werkdruk en salaris op te lossen. Ze eisten daarom dat het kabinet voor 13 januari met extra geld zou komen. Maar dat kwam er niet.

Nieuwe cao
In de tussentijd bereikten vakbonden en werkgevers in het basisonderwijs op 12 december wél een akkoord. In een nieuwe cao werd vastgelegd dat leraren meer gaan verdienen. Ze kregen een loonsverhoging van 4,5 procent, plus eenmalig 875 euro.

Toch vonden de leerkrachten dat uiteindelijk niet voldoende. Ook zij eisen meer geld, zodat er structurele investeringen kunnen worden gedaan.

Eisen
Leraren in speciaal- en basisonderwijs strijden daarom voor structureel 90 miljoen euro erbij, om het carrièreperspectief van onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders te verbeteren.

Daarnaast willen ze structureel 560 miljoen euro extra om de loonkloof tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te dichten. Ook vragen ze om een extra salarisverhoging van 1,25 procent per jaar.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs wordt bovendien actie gevoerd voor structureel 80 miljoen euro erbij om de carrièreperspectieven van onderwijsondersteunend personeel te verbeteren. Daarnaast moet er structureel 675 miljoen euro extra komen om het aantal lesuren stapsgewijs te verlagen naar 20 uur.

Ook willen de leraren in het voortgezet onderwijs structureel 246 miljoen euro voor een grotere doorstroom van leraren naar een hogere salarisschaal, plus 1,25 procent extra loonsverhoging.

Mars
In verschillende steden in het land wordt vandaag actie gevoerd. In Amsterdam lopen leraren een mars, die begint en eindigt op de Dam. Onderwijswethouder Marjolein Moorman en verschillende vakbonden zullen voorafgaand de leraren toespreken op de Dam.