Extern bureau onderzoekt ervaring Amsterdammers met etnisch profileren

Onderzoeksbureau Beke gaat onderzoeken wat de ervaring is van Amsterdammers met de politie. Etnisch profileren is daarbij een belangrijk onderwerp in dit onderzoek.

Datzelfde bureau onderzocht eerder hoe de politie zelf omgaat met etnisch profileren. Hoewel werd geconcludeerd dat de politie op de goede weg is, bleek dat het bestaande beleid "onvoldoende is ingevoerd om ook effectief te kunnen zijn." De Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, de politie en het OM, besloot vervolgens om de aanpak van etnisch profileren aan te scherpen.

Uit het eerder genoemde onderzoek bleek ook dat het burgerperspectief niet goed genoeg wordt meegenomen in de aanpak De politie nam zich daarom voor te gaan kijken hoe burgers etnisch profileren ervaren. Dat onderzoek zal de politie ook gaan doen, in de vorm van 'dialoogbijeenkomsten'. Er zal echter ook een extern onderzoek komen.

Daar wordt door de gemeente opnieuw bureau Beke voor ingeschakeld. Dat zal 750 straatinterviews in de stad afnemen. Uit dit onderzoek moet blijken wat Amsterdammers van de politie vinden omtrent etnisch profileren, maar ook rond beeldvorming, bejegening en vertrouwen. De eerste onderzoeksresultaten worden eind dit jaar verwacht.