Proeftuin tegen extreme stortbuien

Hoe kunnen straten en wijken de steeds extremere hoosbuien en langere periodes van droogte in Nederland beter opvangen? Als antwoord op dit ingewikkelde vraagstuk wordt woensdag een nieuwe proeftuin, een testlocatie voor experimenten, onderzoek en demonstraties, op de campus van de TU Delft geopend.

In de tuin, bijna zo groot als een voetbalveld, werken ondernemers, onderzoekers en de overheid samen om oplossingen te vinden voor wateroverlast als gevolg van klimaatverandering. In de zogeheten 'WaterStraat' wordt met oplossingen geëxperimenteerd als ondergrondse waterbuffers, slimme watertonnen die zijn gekoppeld aan lokale weersvoorspellingen en waterbergingen op 'polderdaken'.

Ook staan er waterbuffers met schelpen erin die hevige buien bufferen en tegelijkertijd het regenwater zuivert. Door de zware stortbuien van de laatste tijd kunnen rioleringen de grote hoeveelheden water vaak niet meer verwerken met overstromingen tot gevolg.

De nieuwe testlocatie moet ertoe bijdragen dat nieuwe innovaties sneller in de praktijk worden gebracht. Het gaat om een initiatief van VPdelta (TU Delft), het Hoogheemraadschap van Delfland en openluchtlaboratorium The Green Village.

 

Proeftuin tegen extreme stortbuien

Proeftuin tegen extreme stortbuien (Foto: ANP)