Industrie vergrijst, personeelstekort stijgt

Volgens de ondernemers in de industrie loopt het tekort aan personeel op. Aan het begin van het vierde kwartaal van dit jaar meldde bijna 16 procent van de industriebedrijven dat personeelstekort de productie belemmert.

Sinds de start van de conjunctuurmeting in 1985 lag dat aantal niet zo hoog. In de industrie werken bijna 10 procent minder mensen dan in 2005, terwijl de sector steeds verder vergrijst. Dit meldt het CBS op basis van nadere analyse van cijfers. Het opgelopen personeelstekort valt samen met een toegenomen vraag: het percentage bedrijven dat een tekort aan vraag als belemmering ervaart ligt namelijk op het laagste punt sinds eind 2008.

Met het gestegen personeelstekort en de hogere vraag naar hun producten stijgt het aantal vacatures in de industrie: sinds het derde kwartaal van 2008 stonden er niet zoveel vacatures open. Per duizend banen waren er aan het eind van het derde kwartaal 23 vacatures.

Machine-industrie
Binnen de industrie knelt het personeelstekort het meest bij bedrijven die werkzaam zijn in de machine-industrie en de reparatie en installatie van machines. Aan het begin van het vierde kwartaal zat bijna een kwart van de bedrijven in deze branches verlegen om personeel. In de bouwgerelateerde industriebranches neemt het personeelstekort snel toe.

Het aantal bedrijven dat een personeelstekort meldde steeg tussen het derde en het vierde kwartaal van 12 naar 19 procent. In de meubelindustrie steeg in deze periode het aantal bedrijven met personeelstekort eveneens met ruim 50 procent. Bij de chemische, aardolie-, farmaceutische, dranken- en schoenenindustrie is het personeelstekort minder nijpend: 1,5 tot 5 procent van de bedrijven heeft te weinig personeel

Vergrijzing
De werkgelegenheid in de industrie daalde tussen 2005 en eind 2016 met 9,6 procent: van 850 duizend naar 768 duizend werkzame personen. De afgelopen jaren vergrijsde de beroepsbevolking in de industrierelatief sterk: het aandeel 45-plussers groeide van 36,3 procent in 2005 naar 51,1 procent in 2016. Vooral de groep werkenden van 55 tot 65 jaar nam fors in aandeel toe, van 11,2 naar 19,9 procent.

Niet alleen in de industrie vergrijsde de beroepsbevolking: in dezelfde periode steeg het aandeel 45-plussers in de werkzame beroepsbevolking als geheel van 35,0 naar 43,7 procent. De meest vergrijsde branche binnen de industrie is de chemische industrie: 60,4 procent van de werkenden was hier in 2016 45 jaar of ouder.

De farmaceutische industrie is het minst vergrijsd: 57,9 procent van de werkenden was in 2016 nog geen 45 jaar. Voor de totale beroepsbevolking geldt dat 56,3 procent in 2016 jonger was dan 45 jaar.

Industrie vergrijst, personeelstekort stijgt (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Industrie vergrijst, personeelstekort stijgt (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)