Slagkracht Nederlandse leger ernstig uitgehold

Het is onverantwoord dat het Nederlandse leger pas over vier jaar weer helemaal inzetbaar is. Dat vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die zijn zorgen uitspreekt over de belabberde staat waarin de krijgsmacht verkeert. Het kabinet "miskent" volgens de AIV de ernst van de toestand.

Als het kabinet niet meer geld voor het leger uittrekt, duurt het tot ten minste 2021 voor de zogenoemde basisgereedheid weer op orde is. De AIV, die de regering van onafhankelijk advies dient, noemt dat zeer ernstig. AIV-lid en oud-minister van Defensie Joris Voorhoeve wijst erop dat er gevaar dreigt vanuit Rusland, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De regering schetst voortdurend een te rooskleurig beeld van de toestand van de krijgsmacht, stelt de AIV. "Deze positieve framing dient wellicht een politiek doel, maar roept een onjuist beeld op."

Noodklok
De AIV raadt de regering met klem aan zich aan de afspraken te houden die de NAVO heeft gemaakt over het defensiebudget. Het volgende kabinet moet toewerken naar het gemiddelde van de defensieuitgaven in Europa, vindt de raad. Vier jaar later moet de NAVO-norm van 2 procent van het bbp worden gehaald.

De adviesraad wijst erop dat ook onder meer de Algemene Rekenkamer en de NAVO de noodklok luiden over het Nederlandse leger.

Op de SP, GroenLinks en DENK na willen alle partijen in de huidige Tweede Kamer de komende kabinetsperiode meer geld uittrekken voor Defensie.

Adviesraad: leger onverantwoord uitgehold
Adviesraad: leger onverantwoord uitgehold (Foto: ANP)