Akkoord over snel herinvoeren visumplicht

Het wordt makkelijker voor EU-landen om in bepaalde situaties weer een visumplicht in te stellen voor landen die daar van zijn vrijgesteld. De lidstaten en het Europees Parlement hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over deze aanscherping van de regels.

De maatregel is een voorwaarde die de EU-landen hadden gesteld om definitief groen licht te geven voor visumvrijstelling voor Oekraïners, Georgiërs en Kosovaren. De verwachting is dat daar nu vaart achter kan worden gezet.

De visumplicht kan voor een periode van negen maanden weer worden ingevoerd als misbruik wordt gemaakt van de vrijstelling. Dat kan zijn als een substantieel aantal mensen uit een land zonder visumplicht langer dan de toegestane drie maanden in de EU verblijft, of als veel van hen ten onrechte asiel aanvragen.

Ook gebrek aan medewerking bij het terugnemen van migranten kan reden zijn de visumplicht opnieuw in te voeren. Daarnaast kunnen veiligheidsredenen of mensenrechtenschendingen in het land van herkomst worden ingeroepen.

Zowel de lidstaten als de Europese Commissie kunnen de 'noodrem' in werking stellen, maar er moet wel naar een oplossing worden gezocht. De maatregel kan bij aanhoudend misbruik met achttien maanden worden verlengd. Een land kan zelfs helemaal van de lijst van visumvrije landen worden afgevoerd.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten het akkoord nog goedkeuren.

Akkoord over snel herinvoeren visumplicht
Akkoord over snel herinvoeren visumplicht (Foto: ANP)