Obama beveelt verlaging CO2-uitstoot

Alle instellingen van de federale overheid in de VS moeten binnen drie maanden een plan opstellen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen tot 2020. Dit staat in een bevel dat president Barack Obama gisteren heeft getekend.

Het staatshoofd wil dat de overheidsinstanties het goede voorbeeld geven voor wat betreft nieuwe milieuvriendelijke en duurzame technologieën, zuinig gebruik van energie en water en het terugdringen van de hoeveelheid afval. De diensten van de federale overheid zijn nu nog de grootste energieverbruiker in de Amerikaanse economie.