Koningin: recht om te beledigen bestaat niet

Icoon KoningshuisKoningin Beatrix heeft het maandag in haar kerstboodschap opgenomen voor de vrijheid van meningsuiting. Aan de basis van elke democratie ligt die vrijheid, die in de loop der tijden is bevochten, zei de koningin.

De vrijheid van meningsuiting wordt niet alleen door de wet beperkt, maar ook door normen van moraal en beschaving. Een recht om te beledigen bestaat niet, onderstreepte de koningin.

Godsdienstvrijheid
Beatrix zei dat de godsdienstvrijheid niet betekent dat gelovigen mensen mogen kwetsen of tot haat mogen oproepen. Mensen moeten elkaar over en weer in hun waarde laten. Om te kunnen omgaan met de vrijheid van het woord, is respect onontbeerlijk.

''De grondslag ligt in de oude wijsheid: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet!'', onderstreepte de koningin. Wie anderen beschimpt, verliest zelf geloofwaardigheid. Het onbeheerste woord schiet zijn doel voorbij.

Tolerantie
Beatrix wees erop dat niemand zijn overtuiging aan een ander kan opleggen. Tolerantie begint met de erkenning dat iemands waarheid nooit voor iedereen dÚ waarheid kan zijn. Democratie vergt een cultuur die ruimte biedt aan vrije meningsuiting en redetwisten. Om spanningen te beheersen is inspanning vereist en bereidheid om met elkaars opvattingen rekening te houden, aldus de koningin.

Zij stelde vast dat Nederland er door de eeuwen ''gelukkig'' in is geslaagd met tegenstellingen zo om te gaan dat de lieve vrede werd bewaard. Wat telkens opnieuw van ons wordt gevraagd, is een oprechte zoektocht naar een open en verdraagzame samenleving waarin de vrede en het vrije woord elkaar vinden, zei de koningin.