'Linkse coalitie rampzalig voor economie'

D66-Tweede Kamerlid Bert Bakker stelt in een notitie dat een linkse coalitie van PvdA, SP en GroenLinks rampzalig is voor de economie. Hij heeft de verkiezingsprogramma's van de drie naast elkaar gezet en concludeert dat hun plannen een ramp zijn voor de economie, de werkgelegenheid en de overheidsfinanciŽn. Hij heeft zich gebaseerd op de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau.

In de notitie schrijft Bakker dat de programma's leiden tot een daling van de groei met 0,1% en een toename van de structurele werkloosheid met 0,4%. Oůk doen de drie linkse partijen nauwelijks iets om de kosten van de vergrijzing op te vangen.

De D66'er heeft de uitkomsten voor PvdA, SP en GroenLinks ieder voor een derde meegeteld. ''Dat zal weliswaar niet het resultaat zijn van formatiebesprekingen tussen de drie partijen, maar het geeft wel de richting aan'', aldus Bakker.

''Als je deze resultaten ziet, slaat de schrik je om het hart. Het programma van de PvdA alleen is al rampzalig, maar als je daar SP en GroenLinks bij optelt wordt het nog erger.''

Bakker zette in de notitie de CPB-scores van de linkse drie naast die van D66. Zijn partij komt op veel terreinen als beste uit de bus. Het D66-programma leidt onder meer tot een economische groei van 0,3% en een daling van de structurele werkloosheid met 0,5%. D66 doet ook van alle partijen (inclusief CDA en VVD) het meeste om de kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden.