Zoetermeer richt zich op Lonsdale-jeugd

Zoetermeer gaat het rechtsextremisme onder jongeren in haar gemeente aanpakken door zich vooral te richten op de zogenoemde 'Lonsdale-jongeren'. Deze groep - bestaande uit ruim tweehonderd jongeren - valt nu nog buiten de kaders van het jeugdwerk en justitie.

De 'Lonsdale-jongeren' zijn de enige extreemrechts-achtige groep volgens de gemeente die overal tussen in zweeft. Gabbers, die niet zozeer een rechtsextremistische maar een culturele grondslag hebben, vallen binnen het bereik van jongerenwerkers. De 'echte' extreemrechtse personen vallen binnen het werkgebied van politie en justitie. De aanpak van de 'Lonsdalers' is voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat ze doorstromen naar de extreemrechtse harde kern. Binnen de Lonsdale-groep onderscheidt de gemeente meelopers en harde kern.

De gemeente zal in samenwerking met politie en justitie, jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en scholen de komende tijd een analyse van de jongeren maken die in meer of mindere mate extreemrechtse ideeën hebben. Tot nu toe bestond in Zoetermeer geen centraal overleg over rechtsextremisme.

Zoetermeer besloot de extreemrechtse jeugd aan een onderzoek te onderwerpen nadat bekend was geworden dat de gemeente op bevrijdingdag 2005 een feestzaal had verhuurd aan extreemrechts.