Basisscholieren aan de slag met Citotoets

Icoon OnderwijsZo'n 162.000 scholieren uit de hoogste groep van het basisonderwijs zijn vanochtend begonnen met de Citotoets. De eindtoets wordt gezien als belangrijke indicatie van wat een leerling op de basisschool heeft geleerd, en wordt gebruikt bij de keuze voor de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs.

Ongeveer 85 procent van alle groep-8-scholieren doet mee aan de test. Ze krijgen vandaag, morgen en donderdag tweehonderd meerkeuzevragen te verstouwen over taal, rekenen en studievaardigheden. Bijna 90 procent van de deelnemende scholen laat zijn leerlingen ook het vrijwillige onderdeel wereldoriëntatie doen, dat uit nog eens negentig opgaven bestaat.

De Cito leidt bij zowel de leerlingen als hun ouders vaak tot de nodige stress. Verschillende particuliere huiswerkinstituten bieden inmiddels Citotrainingen aan, waar kinderen worden voorbereid op de test. "Onnodig", meent Annemieke de Jonge van het Cito. "Kinderen kunnen zich niet voorbereiden op de Citotoets." Vincent van Dijk van de site Huiswerkbegeleiding.nl noemt de training een 'schrikbarende ontwikkeling'. "Leerlingen worden bang gemaakt door ouders die niet eens weten wat de Citotoets inhoudt. (..) Ouders overschatten de invloed van de toets. Het is een opname van het niveau dat het kind op dat moment heeft."

Alternatieve eindtoets
Een beperkt aantal scholen toetst de kinderen op een alternatieve wijze. Zo is het Schoolkeuze Advies van adviesbureau Aob Compaz in opkomst. De test zegt met name de intelligentie en de prestatie-motivatie van de kinderen te willen meten. "Je hebt al een beeld van de schoolprestaties", verklaart een docent van een school die voor de alternatieve toets koos. "Maar dat zegt nog niks over het vermogen of inzicht." Een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wees uit dat de Compaz-toets beter in staat is een goed schooladvies te geven. "De Citotoets is een koud, zakelijk getal. Deze toets is menselijker en geeft een completer beeld van een leerling."