Advies Raad van State: neem avondklok op in 'coronawet'

De Raad van State ziet de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) als een “noodzakelijke eerste stap op weg naar een duurzaam, wettelijk stelsel”. De Raad vindt wel dat in dit wetsvoorstel het instellen van een avondklok en de invoering van een coronatoegangsbewijs moeten worden opgenomen.

Dat stelt de Afdeling advisering in zijn advies over het voorstel tot wijziging van de Wpg, waarin het nemen van collectieve coronamaatregelen – zoals de verplichting een mondkapje te dragen – wettelijk wordt verankerd. Hij twijfelt wel of de instrumenten die het kabinet in deze versie van de noodwet regelt, toereikend zijn bij een ernstige pandemie. De mogelijkheid tot het sluiten van scholen moet ook in deze wet worden opgenomen, adviseert de Raad van State. Lees verder bij Skipr.

De Raad van State vergelijkt de noodwet met een gereedschapskist. De wet bevat instrumenten die bijvoorbeeld bij een uitbraak van een ernstige infectieziekte “onder strikte voorwaarden” ingezet kunnen worden. De minister van Volksgezondheid mag alleen collectieve maatregelen nemen als de Tweede en Eerste Kamer hiermee akkoord gaan. Daarmee vindt de Raad van State de betrokkenheid van Tweede en Eerste Kamer in het wetsvoorstel “voor dit moment toereikend”. Zo meldt een ander artikel in Skipr