Klaar voor het bordes, met fris elan: Rutte IV

Het nieuwe kabinet Rutte IV is geformeerd. Vandaag werden de posten van Wopke Hoekstra bevestigd.

De komende dagen zal formateur Mark Rutte iedereen ontvangen. Op 10 januari wordt iedereen door koning Willem-Alexander beëdigd en volgt de traditionele bordesfoto.

Ministerie van Algemene Zaken:

 • Minister-president Mark Rutte ( VVD)

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Minister van Buitenlandse Zaken en Vice-premier - Wopke Hoekstra (CDA)
 • Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Liesje Schreinemacher (VVD)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Ernst Kuipers (D66)
 • Minister voor Langdurige Zorg en Sport - Conny Helder (VVD) 
 • Staatssecretaris Jeugd en Preventie - Maarten van Ooijen (CU)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Robbert Dijkgraaf (D66) 
 • Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs - Dennis Wiersma (VVD) 
 • Staatssecretaris Cultuur en Media - Gunay Uslu (D66)

Ministerie van Justitie en Veiligheid:

 • Minister van Justitie en Veiligheid - Dilan Yeşilgöz (VVD)
 • Minister voor Rechtsbescherming - Franc Weerwind (D66)
 • Staatssecretaris Asiel en Migratie - Eric van der Burg (VVD)

Ministerie van Defensie:

 • Minister van Defensie - Kajsa Ollongren (D66) 
 • Staatssecretaris van Defensie - Christophe van der Maat (VVD)

Ministerie van Binnenlandse Zaken:

 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Hanke Bruins Slot (CDA)
 • Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening - Hugo de Jonge (CDA)
 • Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering - Alexandra van Huffelen (D66)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Karien van Gennip (CDA)
 • Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen - Carola Schouten (CU)

Ministerie van Financiën:

 • Minister van Financiën - Sigrid Kaag (D66)
 • Staatssecretaris Fiscaliteit - Marnix van Rij (CDA) 
 • Staatssecretaris Toeslagen en Douane - Aukje de Vries (VVD)

Ministerie van Economische Zaken: 

 • Minister van Economische Zaken en Klimaat - Micky Adriaansens (VVD)
 • Minister voor Klimaat en Energie - Rob Jetten (D66) 
 • Staatssecretaris Mijnbouw - Hans Vijlbrief (D66)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat:

 • Minister van Infrastructuur en Waterstaat - Mark Harbers (VVD)
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - Vivianne Heijnen (CDA)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 

 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Henk Staghouwer (CU)
 • Minister voor Natuur en Stikstof - Christianne van der Wal (VVD)

 Mark Rutte (Foto: Rijksoverheid)
Mark Rutte (Foto: Rijksoverheid)