Overstromingsramp in Limburg: vanavond ruim tienduizend mensen gevacueerd

De zware regenbuien hebben in Limburg al tot enorm veel wateroverlast geleid. In Zuid-Limburg wordt vanavond en vannacht opnieuw veel regen verwacht. Er kan nog 30 tot 50 mm bij vallen. Omdat er al zeer veel regen gevallen is (lokaal meer dan 100 mm), zal de wateroverlast in Limburg steeds groter worden. 

De veiligheidsregio Zuid-Limburg monitort de situatie zorgvuldig en geeft regelmatig een update over de situatie in Zuid-Limburg en roept de mensen op om thuis te blijven en niet in de buurt van rivieren en beken te komen. Gebieden in de gemeenten Meersen, Vaals Gulpen-Wittem en Valkenburg zullen mogelijk geëvacueerd moeten worden. De inwonenden van deze gemeenten wordt opgeroepen om maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen.

Update 22.30 uur: Noodverordeningen zijn afgekondigd voor Maasgouw en Roermond. De noodverordeningen bepalen tevens dat inwonders van bedreigde gebieden verplicht zijn hun woning te verlaten. Volgens de gemeenten moet er rekening worden gehouden met een eventuele verstoring van de openbare orde. Hulpverleners en onderzoekers moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Om dat te kunnen bewerkstelligen zullen ramptoeristen de toegang tot het gebied ontzegd worden. De noodverordening geldt tot 19 juli. De veiligheidsregio's in Limburg roepen mensen op om weg te blijven uit de rampgebieden en de wegen vrij te houden voor de hulpdiensten.

Diverse dorpen en wijken in Maasstricht hebben aan het begin van de avond al het dringende beroep gekregen om zich voor te bereiden op evacuatie en in een aantal gevallen hun huis voor 21 uur te verlaten. Voor evacués die niet terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen is opvang geregeld, meldt de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

De gemeente Maastricht verwacht dat het water van de Maas rond 03.00 uur vrijdagochtend over de kades gaat bij Randwyck en Heugem. Daardoor komen straten onder water te staan en loopt het water woningen binnen.

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Daardoor wordt het voor getroffen inwoners en bedrijven mogelijk om een schadevergoeding te krijgen van het Rijk, óók als de verzekering niets uitkeert.

Defensie stuurt honderden militairen extra naar Limburg om te helpen bij de bestrijding van de wateroverlast. Zij worden op diverse plaatsen ingezet, samen met de politieondersteuning van de Koninklijke Marechaussee gaat het om zo'n 300 man.

Het dodental in België staat op minstens 11 personen, er zijn meerdere mensen vermist. In Duitsland is het dodental opgelopen tot 58 personen, er worden nog  zo'n 70 mensen vermist. Update  15 juli 15.30 uur: Ook vandaag is Limburg nog volop in een zware strijd met de wateroverlast die de provincie al enkele dagen teistert.  Roermond krijgt ook te maken met hoogwater. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat inwoners in het gebied ten noorden en zuiden van de Hambeek later vandaag moeten evacueren, dit heeft Burgemeester Rianne Donders zojuist laten weten.

Volgens de laatste prognoses van Rijkswaterstaat bereikt de Maas vandaag om 18.00 uur de hoogste waterstand met een instroom van ongeveer 3350 m3 per seconde. Deze waterhoogte gaat zich in de komende dagen verplaatsten van Zuid- naar Noord-Limburg. De verwachting is dat 24 uur later – dus vrijdag om 18.00 uur deze piek Roermond bereikt. Weer 24 uur later is deze piek in Venlo (zaterdagavond) en zondagavond bereikt deze piek gemeente Mook-Middelaar. Dit zijn prognoses en waterhoogtes kunnen variëren en later worden bijgesteld.

Vanuit het hele land wordt hulp aangeboden door brandweerkorpsen en reddingsbrigades.

De wateroverlast heeft in Limburg tot tal van gevaarlijke situaties geleid, maar ook in de Belgische Ardennen, de provincies Luik en Namen en in delen van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts wordt is men zwaar getroffen door de extreme wateroverlast. Het dodental door het noodweer en de daarop volgende zware overstromingen zijn in Duitsland opgelopen tot 42, in België zijn tot nu 6 lichamen geborgen. 

Omdat moestuinen onderlopen door de overstromingengeeft het GGD-Limburg-Noord het advies groente en fruit uit deze moestuinen alleen te nuttigen na grondig wassen en geen rauwe groenten uit eigen moestuin te eten als de moestuin onder water heeft gestaan. De GGD adviseert verder om zoveel als mogelijk contact met water/slib uit de rivieren te vermijden in verband met verontreiniging door rioolwater, mocht men toch in contact zijn geweest geweest met verontreinigend water de handen/ huid goed met ruim water en zeep te wassen.


Update twitterberichten 23.00 uur: Eerdere berichtgeving:
In Hoensbroek, een dorp in de gemeente Heerlen, is acuut overstromingsgevaar vanwege een overvolle waterbuffer die dreigt te overstromen. Als de waterbuffer doorbreekt stroomt er 150.000 kuub water het dorp in.

De Koninklijke Landmacht stuurt vanwege de wateroverlast 70 militairen naar Zuid-Limburg, hier heeft de veiligheidsregio om verzocht. De militairen blijven in eerste instantie 24 uur en zijn afkomstig van 13 Lichte Brigade uit Oirschot. De militairen  zullen helpen bij de gevolgen van de wateroverlast.  Ze worden in ieder geval voor verschillende activiteiten ingezet, zoals het vullen van zandzakken. Ook zorgen de militairen voor speciale voertuigen zodat transport mogelijk blijft waar dat nu door het vele water niet mogelijk is. plaatsen met zandzakken de wateroverlast te beperken.