Amsterdam: Tekort van bijna een half miljard voor onderhoud bruggen en kades

De gemeente Amsterdam komt tot 2025 bijna een half miljard euro tekort om de verwaarloosde bruggen en kademuren aan te pakken. Het zicht op structurele middelen ontbreekt.

Verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries noemt de situatie zorgelijk in een voortgangsbrief aan de gemeenteraad. Er zijn vanaf 2022 geen financiële middelen om nieuwe projecten in voorbereiding en in uitvoering te nemen. "De ingewikkelde financiële positie waar Amsterdam zich in bevindt, onder andere als gevolg van de coronacrisis, maakt dit geen vanzelfsprekendheid."

De staat van de bruggen en kades is zo slecht dat tot half juni 2021 er bij 47 kades en 22 bruggen een lastbeperking is ingevoerd en bij 37 kades en 11 bruggen is een veiligheidsconstructie geplaatst. Volgens De Vries kan de ontstane achterstand aan het onderhoud de komende jaren nog niet worden ingelopen. "Veiligheidsmaatregelen blijven dan ook de komende jaren nog aan de orde."

De wethouder trok afgelopen april ook al aan de bel over de toenemende tekorten binnen het project. Hij waarschuwde toen al dat de achterstalligheid aan bruggen en kades verder zou oplopen als er geen structurele middelen zouden komen.