Kort geding tegen 'racistische' intocht

Stichting Majority Perspective heeft een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Haarlem om te voorkomen dat er Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas op 17 november in de Zaanse Schans te zien zijn. De zes gedaagde partijen zijn de NTR, burgemeester Hamming van Zaanstad, de Staat der Nederlanden, het Commissariaat voor de Media, stichting NICAM en Vinke Vision.

In het persbericht op hun Facebookpagina laat de stichting het volgende weten: “Alle partijen maakten zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen, waaronder VN kinderrechten verdragen en anti-racisme verdragen, dit deden ze in georganiseerd verband.”, aldus Stichting Majority Perspective. “Dit kan en mag zo niet meer verder gaan, vandaar dat we via de rechter een verbod gaan afdwingen op de racistische nationale intocht van 17 november a.s. te Zaanstad.” .

“Het kort geding zal plaatsvinden op dinsdag 13 November, om 11.00, te Rechtbank Noord Holland in Haarlem. Indien mensen willen deelnemen als eisende partij is er voor hun mogelijkheid om ons te machtigen, meer informatie daarover is te vinden op onze Facebookpagina”, aldus de stichting.