Auto parkeren in de sociale dienst levert taakstraf op

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag een 53-jarige man veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden. De man reed in januari 2018 met zijn auto het gebouw van de sociale dienst in Lisse binnen. De man verklaarde dat hij boos en gefrustreerd was omdat hij vlak daarvoor te horen had gekregen dat zijn uitkering was beëindigd. Hij wilde niemand verwonden, maar wilde de sociale dienst ‘in de kou’ zetten.

Bedreiging en vernieling
De rechtbank acht bewezen dat de man zich met het binnenrijden bij de sociale dienst schuldig heeft gemaakt aan bedreiging van de twee aanwezige medewerkers. Verder is hij schuldig aan vernieling van de ingang van het gebouw van de sociale dienst.

Buitenproportionele reactie
De rechtbank begrijpt dat de man geëmotioneerd was over het beëindigen van zijn uitkering en de gevolgen daarvan. Dat is echter geen rechtvaardiging voor zijn buitenproportionele reactie. De betrokken medewerkers van de sociale dienst zijn enorm geschrokken en er is forse schade toegebracht aan het gebouw. De rechtbank rekent de man aan dat hij daar geen rekening mee heeft gehouden.

Behandeling
Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf is onder meer een verplichting gekoppeld dat de man moet meewerken aan een onderzoek naar zijn impulscontrole en frustratietolerantie. Zo nodig moet hij zich daarvoor laten behandelen. Ook is de man veroordeeld tot vergoeding van de schade die de sociale dienst heeft geleden.