Onderzoek naar groei aantal vaccinmijders

Deskundigen gaan in opdracht van het kabinet onderzoeken waarom steeds meer mensen hun kinderen niet laten inenten. Zij moeten zich onder andere buigen over de vraag wat de beste manier is om ongegronde angst voor vaccinaties weg te nemen, schrijft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De zogeheten vaccinatiegraad is voor het derde opeenvolgende jaar gedaald. Voor het eerst daalde ook het aantal meisjes dat zich laat inenten tegen baarmoederhalskanker, van 61 naar 53 procent. De terugloop in vaccinaties tegen besmettelijke ziekten als mazelen, rodehond en polio is wel heel licht en Nederland steekt nog altijd gunstig af bij veel andere Europese landen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat verantwoordelijk is voor de vaccinaties, waarschuwt dat de kans op een mazelenuitbraak door de daling toeneemt. Maar acuut is dat gevaar volgens het instituut niet. Het leeuwendeel van de bevolking is nog steeds ingeënt. Veel kinderen wier streng gereformeerde ouders hen niet hebben laten inenten zijn veilig, omdat ze een paar jaar geleden al aan het virus zijn blootgesteld. Het RIVM wijst er wel op dat de vaccinatiegraad inmiddels te laag is om het mazelenvirus te kunnen uitroeien.

December
Voor de terugloop in vaccinaties is nog geen verklaring, meldt Schippers in haar brief van donderdag. Ze vraagt zich af of die samenhangt met maatschappelijke trends. Criticasters die zich verzetten tegen vaccins en deze verdacht maken, roeren zich de laatste jaren steeds meer.

De conclusies van de sociale wetenschappers die de groeiende vaccinatieschuwheid gaan onderzoeken, worden in december verwacht.

Onderzoek naar groei aantal vaccinmijders
Onderzoek naar groei aantal vaccinmijders (Foto: ANP)