'Coffeeshop wordt café door wietpas'

Veel coffeeshops zullen bij de invoering van de wietpas overstappen naar de verkoop van alcohol. De invoering van de wietpas zou immers de doodsteek voor de branche zijn omdat de shops dan verboden terrein zijn voor toeristen.

Dat stelt althans Michael Veling, CDA-lid, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten en tevens coffeeshophouder. Hij denkt dat tussen de 150 en 180 van de 220 Amsterdamse coffeeshops cafés zullen worden. "Als we dat een verbetering willen noemen van het woon- en leefklimaat in de stad, ga je gang", aldus Veling.

Marijke Shahsavari, fractievoorzitter voor het CDA in de gemeenteraad, is juist blij met de wietpas. Ze vindt dat pleidooien voor legalisering de plank misslaan. "Dat is vanuit het oogpunt, je kunt het niet uitroeien dus moet je je er maar bij neerleggen, en niet vanuit het oogpunt van wat goed is voor mensen", meent Shahsavari.

GroenLinks-fractievoorzitter Marieke van Doorninck werpt tegen dat er wel meer niet goed is voor mensen, zoals slijterijen, en dat je dan beter goede regels kunt hebben om de boel beheersbaar te houden. Ze pleit juist voor versoepeling van de regels, zodat coffeeshops ook legaal kunnen worden bevoorraad.

Van Doorninck vreest dat door de wietpas de handel teruggaat naar de straat, en dat er dan geen sprake meer is van beheersbaarheid. "Dus je gaat terug naar de manier waarop softdrugs in andere landen verkocht worden. En wat zie je daar, het drugsgebruik is zeker niet minder dan in Nederland", stelt de GroenLinks-politica.

Volgens Veling worden met de invoering van de pas de gemeentelijke bevoegdheden op een ernstige manier aangetast. Het heeft er evenwel alle schijn van dat de invoering juist afhangt van de medewerking door gemeenten. Een verkoopverbod van softdrugs aan buitenlanders zou volgens hoogleraar Jan Brouwer namelijk in de plaatselijke verordening moeten worden vastgelegd. De handhaving is volgens het wetsvoorstel inderdaad een zaak van de gemeente.

Amsterdam en een aantal andere gemeenten hebben al duidelijk aangegeven niets in de wietpas te zien. Tweede Kamerleden van het CDA en de VVD stellen dat de pas de laatste kans is voor het gedoogbeleid.