Pas in 2011 minder koopzondagen

Het terugdringen van het aantal koopzondagen gaat pas in 2011 plaatsvinden, als het aan het kabinet ligt. Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer vandaag voorgesteld de Winkeltijdenwet pas per 1 januari 2011 te wijzigen. Eerder was sprake van 2010.

Volgens de minister is het niet goed om in tijden van crisis de onzekerheid van ondernemers te vergroten.

Er woedt al tijden discussie over het aantal koopzondagen dat mag worden toegestaan. In principe is twaalf per jaar het maximum, maar als een gemeente een bepaald gedeelte van de stad aanwijst als ‘toeristisch gebied’, mogen winkels ook elke zondag open zijn.  Gemeenten maken daar massaal gebruik van - onlangs nog verklaarde het stadsbestuur van Amsterdam de hele gemeente tot toeristische bestemming.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord juist afgesproken dat het aantal koopzondagen beperkt dient te worden, omdat deze de zondagsrust aantasten. De nieuwe Winkeltijdenwet vereist dan ook dat gemeenten veel meer dan nu beargumenteren waarom de lokale economische belangen zwaarder wegen dan de zondagsrust - bovendien kunnen inwoners en winkeliers in de toekomst bezwaar aantekenen tegen het aantal koopzondagen.

Ondernemers vrezen dat inperking van de openingstijden lijdt tot verlies van omzet en banen. Volgens het Centraal Planbureau zouden hooguit 2000 voltijdbanen verloren gaan.