Filosoferen helpt moeilijke kinderen

Filosoferen met kinderen met gedrags- en opvoedingsproblemen kan een manier zijn om hen te helpen, zo schrijft dagblad Trouw vandaag. Een zorginstelling in Hoorn ontwikkelt momenteel een filosofie-therapie voor kinderen: .

Wijsgerige vragen stellen helpt. ''Klei, God en apen. Geen enkele gedachte is fout in de kinderfilosofie. Kinderen met problemen zijn gebaat bij een filosofisch gesprek. Dat maakt ze sterker en zelfbewust'', aldus Marijke van Geen, groepswerker van jeugdzorginstelling Boddaert Hoorn.

Het project in Hoorn richt zich op 'moeilijke' jongens van 11 en 12 jaar oud. Door te luisteren en te observeren krijgen de hulpverleners al de nodige informatie. De kinderen vertellen zelf waar ze over willen spreken. Over filosoferen als behandelmethode is overigens nog niet veel bekend. Van Geen deed voor haar afstudeerscriptie voor de studie pedagogiek aan de Educatieve Faculteit Amsterdam onderzoek naar het onderwerp. Ze begeleidde filosofische gesprekken en werd enthousiast door de resultaten ervan.

Van Geen: ''In het leven van kinderen gebeurt zo veel. Door de filosofie leren ze dat een plek te geven. Het helpt hen buiten de eigen kaders te kijken. Ik merk dat de kinderen meer durven en dat ze eindelijk hun mening geven.''

-
Zie voor meer info het hele artikel in Trouw