Walvisoverleg op ministerieel niveau

Icoon AlgemeenTijdens de 58e walvisvaartconferentie (IWC) pleit het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) voor een conferentie op ministerieel niveau. Dit zou de enige manier zijn om tot concrete afspraken te kunnen komen betreffende de walvisvaart.

Volgens Nederland moet de IWC een meer beschermende rol richting de walvissen krijgen. Onder het mom van de wetenschap worden er nog steeds teveel walvissen gevangen. Het uitgangspunt van het overlegorgaan spitst zich nu op het kijken wanneer het mogelijk is om walvisvaart toe te staan.

Op de ministeriële conferentie zouden punten besproken moeten worden als, beperking van de walvisvangst voor de wetenschap, een grens aan het vangen van walvissen voor commerciële doeleinden en strenge sancties voor wie zich er niet aan houden.

Op de vergadering staan de meningen over de walvisvaart van Japan, Noorwegen en IJsland recht tegenover die van de andere deelnemers, die maatregelen willen om de walvissen te beschermen. Op de commerciële walvisvaart rust sinds 1986 een algemeen uitstel.