Prognose zetelverdeling Eerste Kamer na verkiezingen 15 maart

De antwoorden op de vraag wat men van plan is te gaan stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart a.s. geven de volgende prognose van Maurice de Hond:

Deze prognose toont dat bij de verkiezing van 4 jaar geleden de VVD er net zo voor stond als nu. Ook de stand van D66 lijkt onveranderd.

Ook bracht De Hond de electorale ontwikkelingen van een aantal rechtse partijen sinds Fortuyn in kaart: 

Hier zijn middels meerdere kaarten de geografische wijzigingen in stemgedrag en polarisatie zoals De Hond deze heeft gepeild inzichtelijk gemaakt.