Subsidie-regeling van 100 miljoen voor bouw flexwoningen voor o.a. vluchtelingen

Mede door de oorlog in Oekraïne en de crisis in de asielopvang, zijn er nóg sneller en meer (tijdelijke) woningen nodig dan voorzien in de programma’s 'Woningbouw' en 'Een thuis voor iedereen'. De door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ingestelde ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ helpt partijen met het versnellen van projecten en adviseert BZK over de mogelijke toekenning van een financiële bijdrage.

Er is door het Kabinet 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versnellen van de bouw van flexwoningen en transformatieprojecten voor ontheemde Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen.

Onder de laatste groep vallen starters, studenten, dak- en thuislozen, jongeren die het huis uit willen gaan en mensen die vanwege een scheiding dringend woonruimte nodig hebben, of door ontslag, schulden of ziekte hun huis niet meer kunnen bekostigen en op korte termijn een nieuw onderkomen zoeken.

Alleen projecten die via de website zijn aangemeld, kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Per te realiseren woning bedraagt de maximale bijdrage 12.000 euro inclusief BTW, met een maximumbedrag van 10 miljoen euro inclusief BTW per gemeente.

Het project moet verder voldoen aan een aantal voorwaarden. Op www.realisatiehuisvesting.nl vind je meer informatie over de Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting en de voorwaarden van deze financiële regeling.