Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

In alle regio’s van ons land is de traditionele criminaliteit – diefstal, inbraak, geweld en vernielingen – in de afgelopen tien jaar gedaald. Het grootst is deze afname geweest in de politieregio Limburg, het kleinst in de regio Rotterdam. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe Veiligheidsmonitor 2021 en de geregistreerde criminaliteit.

Het percentage mensen dat zegt in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit is tussen 2012 en 2021 in alle politieregio’s gedaald. In de regio Amsterdam, waar tien jaar geleden nog 43 procent slachtoffer was, is dit nu 27 procent. En in Noord-Nederland, dat in 2012 met 23 procent de minste slachtoffers telde, nam het slachtofferschap af tot 14 procent in 2021. Tien jaar geleden nam Limburg op de ranglijst van slachtoffers met 35 procent nog de tweede plaats in, voor de grootstedelijke regio’s Rotterdam, Den Haag en Midden-Nederland. In 2021 hoort Limburg met een slachtofferpercentage van 15 bij de regio’s met het laagste slachtofferpercentage.

In Limburg grootste daling, in Rotterdam de kleinste
Landelijk daalde het aantal mensen dat slachtoffer was van traditionele criminaliteit tussen 2012 en 2021 met 43 procent. Het aantal misdrijven dat de politie op dit gebied registreerde nam met 52 procent af. Het grootst was de daling in de politieregio Limburg, waar de afname op basis van zelfrapportage 56 procent was en die op basis van politieregistratie 58 procent. Het kleinst was de daling in de regio Rotterdam, met 32 procent minder slachtoffers en 48 procent minder registraties. De traditionele criminaliteit is in de dichtbevolkte regio’s in de Randstad de afgelopen tien jaar minder gedaald dan in andere delen van het land. Vooral in Limburg, Oost-Brabant en Oost-Nederland was de afname groter.

In alle gemeenten minder misdrijven geregistreerd
Het aantal traditionele misdrijven dat in 2021 door de politie geregistreerd werd, was in alle gemeenten lager dan tien jaar eerder. In Opmeer en Dinkelland was de afname met 73 procent het grootst, in Urk het kleinst (6 procent). Van de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners had Maastricht de grootste daling (66 procent) van de geregistreerde traditionele criminaliteit, Ede de kleinste daling (38 procent). Door gemeentelijke herindelingen in de periode 2012–2021 is de vergelijking niet voor alle gemeenten mogelijk.

In Amsterdam en Rotterdam de meeste misdrijven geregistreerd
In 2021 registreerde de Amsterdamse politie bijna 43.000 gevallen van diefstal en inbraak, geweld of vernieling. Dat zijn er 49 per duizend Amsterdammers. Op Rotterdams grondgebied werden ruim 29.000 misdrijven geregistreerd, 45 per 1.000 Rotterdammers. Het gemiddelde voor Nederland ligt op 25 geregistreerde misdrijven per 1.000 inwoners.

De gemeenten Tubbergen, Dalfsen en Dinkelland kenden met 5 per 1.000 inwoners het kleinste aantal geregistreerde gevallen van diefstal, inbraak, vernieling of geweld.