Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij DWARS

Tijdens een bijeenkomst van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, in Groningen hebben leden en bestuursleden zich schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag meldt het stadsblog Sikkom. Dit blog geeft aan van ingewijden te hebben vernomen dat op maandag 13 september na afloop van een welkomstborrel op het partijbureau tijdens de afterparty een drankspelletje werd gespeeld waarbij verliezende leden onder sociale druk werden gedwongen om te (tong)zoenen.

Onder het tiental aanwezigen bij de afterparty zou het ook gaan om bestuursleden en oudere leden van DWARS. De nieuwe leden hebben druk ervaren om aan het spelletje mee te doen.

Inmiddels heeft het bestuur van DWARS Groningen schriftelijk gereageerd waarbij de aantijgingen bevestigd worden. Ze willen er graag een leerervaring van maken zodat het in de toekomst niet meer zal plaatsvinden.

Of er reeds aangifte gedaan is van het seksueel grensoverschrijdend gedrag dat aangemerkt kan worden als aanranding is niet bekend.