Aap speelt computerspel via hersenimplantaat Neuralink

In onderstaande video is te zien hoe de negenjarige makaak Pager met zijn gedachten het computerspel Pong speelt. De aap heeft een breinimplantaat met duizenden elektroden en het spel wordt alleen via hersengolven bestuurd.


Monkey MindPong (Bron: YouTube)

Eerst is te zien hoe de aap het systeem van Neuralink, het neurotechnologiebedrijf opgericht door onder andere Elon Musk, kalibreert. Door een witte cursor met een joystick naar gekleurde vakjes te leiden leert het systeem de hersengolven die de hand van de aap bewegen te herkennen. Elke keer als de cursor het vakje raakt, krijgt Pager een beloning via een rietje.

Daarna is te zien dat met een losgekoppelde joystick en met Neuralink aan, de witte cursor aan de hand van hersengolven het gekleurde vakje weet te vinden. De cursor beweegt dus puur op basis van hoe de aap denkt dat de cursor moet bewegen.

Als laatste is te zien hoe de aap zijn favoriete computerspel Pong speelt. Ook ditmaal zonder joystick, maar volledig via de hersenen.

Op termijn denkt het bedrijf zelfs dat het de hersensignalen van verlamde mensen weer succesvol bij hun spieren kan krijgen. Dan ontstaat als het ware een 'technologisch oplossing' voor een verlamming.