Jongerenraad en minister: 'Geweld tegen politie moet stoppen'

Vorige week donderdag kwam de Jongerenraad van de politie bijeen. Ze presenteerden hun adviezen over het thema ‘Hoe stoppen we geweld tegen politieambtenaren?’. Minister Grapperhaus ging met de veertien jongeren van de politieraad in gesprek. Yassine Aarab van de Jongerenraad: ‘Zeer leuke ervaring, want je krijgt niet elke dag de kans om met de minister van Justitie en Veiligheid te praten.’

Oude problemen, nieuwe oplossingen
Geweld tegen politieambtenaren (en andere hulpverleners) is een ernstig probleem in onze samenleving. De drempel om geweld tegen hulpverleners te plegen, lijkt lager te worden. ‘Maar is dat wel echt zo?’, was een kritische vraag vanuit de Jongerenraad. Want, is er meer geweld of doen we er sneller melding van dan vroeger door de digitalisering? Een terechte vraag die leidde tot een sterk advies: ‘Onderzoek en analyseer eerst. Vanuit die nulmeting kun je verder.’
En er waren meer scherpe aanbevelingen. Frisse suggesties die uiteenliepen van grip krijgen op toenemend individualisme tot het fors verhogen van de straffen tot bodycams. ‘Want als je gefilmd wordt, denk je wel twee keer na voordat je de politie lastigvalt.’

Politieverhalen overstijgen de generaties
Agenten Lieke, Jan (van Bureau Burgwallen) en Lotte waren er ook. Zij deelden hun aangrijpende verhalen. Over bekogeld worden met vuurwerk of knock-out geslagen worden. Of over een goede vriendin die hopeloos aan Lieke vroeg: ‘Is het niet tijd om te stoppen met dit werk?’ De verhalen raakten iedereen, gingen door merg en been. De jongeren werden er stil van. Minister Grapperhaus was zichtbaar aangedaan: ‘Hulpverleners hebben een belangrijke taak te vervullen in onze maatschappij. Zij mogen gewoon niet worden lastiggevallen.’

Wel of geen respect afdwingen
‘Geweld tegen politie moet stoppen’, daar was iedereen het over eens. Maar er ontstond ook discussie: moet de politie wel of niet benaderbaar willen zijn om zo wel of niet respect af te dwingen? Dagvoorzitter Ruud Verkuijlen (Programmamanager ‘Geweld tegen politieambtenaren’) zei dat onze politie juist geen ‘militaire’ politie wil zijn. Maar daar waren de meningen over verdeeld. En dat is alleen maar goed, want zo komt een waardevol gesprek op gang.

Jongerenraad is zeer belangrijk voor de politie
Jongeren komen met frisse inzichten en met verrassende informatie. Bovendien is de jeugd een belangrijke doelgroep en samenwerkingspartner voor de politie: want alleen met elkaar maken we Nederland veiliger. Dus ook met de jeugd, zij zijn onze toekomst. Verkuijlen: ’Het is een maatschappelijk probleem dat er steeds meer agressie en geweld tegen hulpverleners en politiemensen wordt aangewend. De jongeren hebben een hele andere blik, ook vanuit hun referentiekader over hoe treden wij op, hoe past dat geweld daarbij?’ Bram Bats van de Jongerenraad: ‘Ik heb echt het idee dat onze inbreng gewaardeerd wordt.’