Staat moet Cevdet Yilmaz binnen 2 maanden voordragen voor gratie

De Staat moet binnen twee maanden een voordracht indienen voor een gratieverzoek van de dader van de schietpartij op 5 april 1983 in café “Het Koetsiertje” in Delft. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag beslist. Bij de schietpartij vielen zes doden en enkele gewonden. De man is hiervoor op 1 juli 1985 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf..

Lees ook: 6-voudig moordenaar Yilmaz eist gratie

Nader advies
De man diende in maart 2017 een gratieverzoek in. Het Openbaar Ministerie (OM) adviseerde dat verzoek af te wijzen. Daarna adviseerde het gerechtshof Den Haag op 6 september 2018 de man gratie te verlenen. De minister voor Rechtsbescherming heeft op 2 november 2018 aangegeven de beslissing op het gratieverzoek aan te houden omdat hij een nader advies wilde van het OM. Daarbij moet rekening worden gehouden met de uitkomsten van een nog te verrichten onderzoek naar de impact van gratieverlening op de (nabestaanden van de) slachtoffers en de maatschappij en een reclasseringsrapport.

Voordracht
Het verzoek van de minister om een nader advies van het OM is in strijd met de Gratiewet terwijl daar ook geen goede redenen voor bestaan. Gedurende de twee maanden die de Staat worden gegund kan met de reclassering overlegd worden over de mogelijke voorwaarden bij een positieve voordracht. De vordering van de man dat de voordracht positief moet zijn wordt afgewezen. De inhoud/strekking van de voordracht exclusief is voorbehouden aan de minister.