Maak de geschiedenis vrouwelijker!

Dat is wat F-Site wil. Dit online platform wil docenten van materiaal gaan voorzien om vrouwen een betere plek te geven in de geschiedenisboeken. Hiervoor is tevens een crowdfundingsactie in het leven geroepen. 

Agnes Cremers, een van de historici achter het project: "De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen. Waarom leren we zo weinig over deze helft? We willen verandering brengen in het onderwijs. Want het is niet vanzelfsprekend om het over vrouwen te hebben. Aletta Jacobs is bekend, maar er waren meer vrouwen zoals zij. Het is zonde om pas op vrouwen in te zoomen vanaf de eerste feministische golf. Alsof er toen opeens vrouwen kwamen."

Cremers beseft dat vrouwen geen gelijkwaardige geschiedenis hebben gehad ten opzichte van mannen: "Vrouwen hebben altijd andere posities gehad. Maar soms hadden ze wel belangrijke posities en werden ze door stereotiepe opvattingen niet erkend of zijn ze later in de geschiedenis niet meegenomen."

Als voorbeeld komt zij met Aisha, de vrouw van de profeet Mohammed. "Aisha wordt altijd opgevoerd als kindbruidje, maar was veel meer dan dat. Ze was een politica en voerde het leger aan."

F-Site wil een bredere kijk op de geschiedenis. "Jonge generaties moeten vrouwen in de geschiedenis vanzelfsprekend gaan vinden, beseffen dat zij wel degelijk een rol hebben gespeeld. We dachten overigens dat dit initiatief breed gedragen zou worden. Het is toch leuk om meer te weten? De meeste reacties zijn positief, de crowdfundingsactie loopt goed."

Af en toe krijgen ze toch een negatieve reactie als "Maar mannen waren toch ook belangrijker?" Cremers: "Daar moeten we vanaf."