Islamofobie in Nederland groeit

Icoon EuropaEen Europese waakhond voor de mensenrechten waarschuwt voor groeiende discriminatie van moslims in Nederland. Volgens de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) wint islamofobie in ons land snel aan terrein.

De afkeer jegens moslims zou sinds 2000 dramatisch zijn gestegen, stelt de ECRI in een vandaag gepubliceerd rapport. Spanningen zouden zijn gevoed door nationale en internationale gebeurtenissen zoals de radicaalislamitische aanslagen van 11 september 2001 op de Verenigde Staten en de aanslag op Theo van Gogh door een extremistische moslim in 2004.

Volgens de ECRI heeft de moslimminderheid steeds vaker te maken met racistisch geweld en discriminatie. Ook zou de groep ''buitenproportioneel'' het doelwit zijn van veiligheidsmaatregelen. De commissie spreekt van een verontrustende polarisatie tussen de meerderheid en minderheden. De Marokkaanse en Turkse bevolkingsgroepen zouden bijzonder zwaar te lijden hebben onder stigmatisering en vooroordelen.

Maar de ECRI ziet ook een stijging van het antisemitisme, vooral bij de jongere generaties. Het woord Jood wordt steeds meer als een belediging gebruikt. Het antisemitisme gaat ook gepaard met het ontkennen van de Holocaust, aldus de opstellers van het rapport.

De ECRI onderzoekt racisme en intolerantie en doet aanbevelingen in de 47 lidstaten van de Raad van Europa.