Dt-fouten zijn vrijwel onvermijdelijk

Icoon OnderwijsTaalkundige Dominiek Sandra die verbonden is aan de universiteit van Antwerpen zegt dat de dt-fouten onvermijdelijk zijn. Hij verdedigt zijn uitspraken in het onderwijstijdschrift Klasse. Hij beweert dat we bij het schrijven worden geleid door ons geheugen; wanneer iemand het woord ‘houdt’ vaker ziet dan het woord ‘houd’ dan is men geneigd om de eerste vorm eerder te gebruiken.

De dt-fouten zijn niet alleen onvermijdelijk, ze leveren nog steeds een dagelijkse bron van ergernis op. De Nederlandse Taalunie heeft een enquŕte gehouden waaruit blijkt dat driekwart van de leraren een dt-fout ‘heel erg’ vindt. Een op de vijf vindt het ‘redelijk erg’ en zes procent van de leraren vindt het ‘wel erg’. Die verhoudingen liggen onder de leerlingen wel anders, maar ook zij storen zich massaal aan de fouten: 40 procent vindt het heel erg en 32 procent vindt het redelijk erg.

Op de vraag of het onderwijs meer aandacht moet besteden aan de spelling verschillen de meningen van docenten versus leerlingen wÚl: de helft van de docenten is het er ‘absoluut mee eens’ terwijl maar veertien procent van de leerlingen die optie koos, de meeste van hen kozen neutraal.