Maak jij je wel eens zorgen om je financiële toekomst?

Bijna één op de drie volwassenen maakte zich vorig jaar veel zorgen om hun financiële toekomst. Zeven tot acht personen op de tien is wel tevreden over hun huidige financiële situatie. Maak jij je ook wel eens zorgen om je financiële toekomst?

Zorgen om de toekomst? (Beeld : Freepik)
Zorgen om de toekomst? (Beeld : Freepik)

Van de 18- tot 25-jarigen maakte in 2022 36 procent zich veel zorgen over de toekomstige, financiële situatie. Onder elke volgende leeftijdsgroep neemt dit aandeel af, tot 23 procent onder 75-plussers; zij maakten zich het minst vaak zorgen over hun financiële toekomst.

Daarnaast is er gevraagd naar de tevredenheid met de huidige financiële situatie. Naarmate de ondervraagden ouder zijn is de tevredenheid over deze financiële situatie groter. Van de 18- tot 25-jarigen is 71 procent tevreden met de huidige financiën, van de 75-plussers is dat 86 procent. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even vaak tevreden over hun huidige financiële situatie, maar meer vrouwen dan mannen hebben veel zorgen over hun financiële toekomst.

894 stemmen , laatste: 15-06-2023, 19:13