Werkgeversonderzoek: organisaties zijn positief over flexibel werken

Eén op de drie werknemers blijft voor minimaal de helft van de tijd nog thuiswerken, ook nu het thuiswerkadvies al een tijd is vervallen. Mooi nieuws: organisaties zijn erg positief over het hybride werken. Dit blijkt uit een groot werkgeversonderzoek uitgevoerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het onderzoek is vandaag gepubliceerd.

Ruim twee op de drie organisaties heeft een thuiswerkregeling. Veel organisaties hebben de voorzieningen en regelingen met betrekking tot hybride werken in het afgelopen jaar dan ook verbeterd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheden om online te vergaderen en de ICT- en Arbovoorzieningen in de eigen werkkamers thuis. Ook de thuiswerkvergoeding wordt vaker aangeboden door organisaties (van 38% in 2020 naar 60% in 2021). Dat betekent dat bijna alle bedrijven die een thuiswerkregeling hebben (68%) daar ook een vergoeding voor bieden (60%).

Minister Harbers: “Gelukkig kunnen we elkaar weer vaker en makkelijker in het echt treffen. Tegelijkertijd staat niemand graag in de file. Door deels op kantoor én deels thuis te werken kunnen we de piekbelasting verminderen. De stimulans van werkgevers om minder of anders te reizen helpt bij het verminderen de hoeveelheid files.”

Staatssecretaris Heijnen sluit zich daarbij aan. “Het stimuleren van meer duurzame alternatieven voor woon-werkverkeer draagt bij aan het verbeteren van onze luchtkwaliteit. De fiets, elektrische auto’s of het flexibel werken zijn allemaal opties om de uitstoot te verminderen en samen te zorgen voor schonere lucht.”

Het doel van de werkgeversenquête is inzicht te krijgen in de maatregelen en acties die werkgevers nemen om duurzaam reisgedrag onder werknemers te bevorderen. Duurzaam reisgedrag kan worden opgesplitst in drie categorieën: minder reizen, zoals met thuiswerkregelingen, anders reizen en schoner reizen.

Anders reizen
Werkgevers motiveren hun medewerkers actief om een duurzamer alternatief voor de auto te kiezen, zoals bijvoorbeeld de fiets. Er is nu vaker een aanschafvergoeding voor medewerkers beschikbaar voor een fiets of e-bike. In 2021 was deze beschikbaar bij 48 procent van de organisaties, nu bij 56 procent. Door een vergoeding krijgen meer mensen de kans om een goede fiets aan te schaffen en daarmee naar het werk te fietsen. Daarnaast hebben minder organisaties leaseauto’s en/of een eigen wagenpark beschikbaar voor zakelijke mobiliteit om het gebruik van de auto verder te verminderen op korte afstand.

Schoner reizen
Meer werkgevers kiezen voor de overstap op schonere vervoermiddelen zoals elektrische auto’s. Vier op de tien organisaties hebben in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd (39%). Dit is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder toen bij 24 procent van de organisaties het aandeel elektrische auto’s sterk werd uitgebreid.

Verwachtingen
Vier op de tien werkgevers verwachten komend jaar (verder) aan de slag te gaan met duurzaam reizen. Ze geven in het onderzoek aan (meer) bezig te gaan met het stimuleren van anders reizen, het stimuleren van minder reizen en/of het stimuleren van schoner reizen.