CBS vervangt herkomstindeling westers/niet-westers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft besloten om in de toekomst af te zien van het onderscheid in westerse en niet-westerse migratieachtergrond in hun publicaties. SER Diversiteit in Bedrijf onderzoekt momenteel de invloed van dit besluit op het meten van diversiteit en inclusie binnen bedrijven.

Het CBS gebruikte sinds de jaren 90 het onderscheid westers/niet-westers in hun publicaties over migratie en integratie. De terminologie werd leidend voor bedrijven in de registratie en verwerking van de etnische afkomst of migratieachtergrond van een werknemer.

Deze hoofdindeling is 'achterhaald', meldt het CBS nu. “Er bestaat een vertekend beeld bij een deel van de mensen in Nederland over de indeling westers/niet-westers”, aldus het bureau. “Geografisch is de term westers en niet-westers niet juist. Daarbij is de diversiteit binnen de twee groepen groot, terwijl volgens de geconsulteerde betrokkenen het beeld is ontstaan dat het qua cultuur, economie, religie tegengestelde groepen zouden zijn.”

Wetenschappers uitten eerder ook hun zorgen over het onderscheid. ‘‘Allochtoon werd een synoniem voor iemand die er niet bij hoort. Voor ‘niet-westers’ geldt hetzelfde”, zei migratie-onderzoeker Nadia Bouras tegen OneWorld. “Het verheft het Westen tot het centrum van de wereld, en mensen die er niet vandaan komen, definieer je naar wat ze níet zijn.”

Geboorteplek
Na meerdere gesprekken met experts uit de wetenschap, politiek en maatschappij voert het CBS daarom gedurende 2022 een nieuwe indeling van herkomst in. Leidend wordt het gegeven of iemand wel of niet in Nederland is geboren. Vervolgens wordt gekeken naar de geboorteplek van de ouders. Het CBS duidt in het buitenland geboren inwoners aan als ‘migranten’ in de nieuwe indeling. In Nederland geboren inwoners met een of twee in het buitenland geboren ouders worden kinderen van migrant(en) genoemd.

Ook de begrippen ‘eerste generatie’ en ‘tweede generatie’ gaan op de schop. Die worden vervangen door een indeling naar geboorteland van een persoon en van de ouders. Het herkomstland van migranten en hun kinderen wordt daarnaast uitgesplitst naar verschillende niveaus. Dat gebeurt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Door de nieuwe indeling ‘wordt meer recht gedaan aan feitelijke verschillen in uitgangspositie die mensen vanaf de geboorte hebben’, meent het CBS.

De nieuwe herkomstindeling heeft mogelijk gevolgen voor de manier waarop bedrijven hun interne metingen vorm kunnen geven. Charterondertekenaars kunnen met hun vragen bij de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf terecht.