Verbod op godslastering gaat geschrapt worden

De dreigementen van de christelijke partijen weerhouden coalitiepartijen VVD en PvdA er niet van om in te stemmen met het schrappen van het verbod op godslastering. Dat bleek woensdag tijdens het Kamerdebat over de initiatiefwet die door de SP en D66 was ingediend.

Voorafgaand aan het debat waarschuwden de ChristenUnie en de SGP de coalitie. Zij lieten weten dat de steun aan kabinetsplannen niet gegarandeerd is als zij getergd worden op voor hen belangrijke zaken.

De VVD en de PvdA stemmen toch voor het schrappen van het verbod op godslastering. Volgens VVD-Kamerlid Joost Taverne is de wetsbepaling 'overbodig en ouderwets'. Volgens PvdA-Kamerlid Martijn van Dam houdt vrijheid van meningsuiting ook in dat mensen zich wel eens gekrenkt kunnen voelen, maar dit betekent niet dat daarom religieuze groepen speciaal beschermd hoeven te worden.

SGP-leider Kees van der Staaij noemde het schrappen van het wetsartikel een 'groot verlies' en sprak van het 'bewust loslaten van moreel ankerpunt'. "Het gaat namelijk over wat heilig is: de naam van god." ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers zei dat hij liever zelf door satire belachelijk wordt gemaakt dan dat Jezus door satire wordt bespot. Ook het CDA sprak zich uit tegen het wetsvoorstel.

De niet-confessionele partijen vonden dat het eindelijk tijd is om de bepaling uit de wet te halen. Dit wordt al bijna tien jaar tevergeefs gepoogd, de christelijke partijen wisten het altijd tegen te houden. Daar lijkt nu een einde aan te komen.

"Beschaving dwing je niet af met wetten", zei D66-Kamerlid Vera Bergkamp. SP-Kamerlid Ronald van Raak wees er op dat religieuze mensen niet meer rechten verdienen dan ongelovigen.

Voor de PVV gaat het wetsvoorstel, waar wel mee wordt ingestemd, niet ver genoeg. Lilian Helder zei dat wat haar partij betreft ook het verbod op groepsbelediging, holocaustontkenning en op haatzaaien geschrapt mag worden. De grens ligt wat haar betreft bij het aanzetten tot geweld.


De grens zou moeten liggen waar woorden stoppen en geweld begint