Verhagen wil joods-christelijke cultuur uitdragen

Het CDA moet de joods-christelijke cultuur van Nederland en Europa weer 'volop uitdragen'. Dat schrijft vicepremier Maxime Verhagen (CDA) in een ingezonden stuk in het Katholiek Nieuwsblad van deze week.

Het voorop stellen van de 'leidende cultuur' is volgens Verhagen de eerste stap die het CDA moet zetten om kiezers terug te halen die naar de PVV zijn gegaan. Deze mensen voelen zich ongemakkelijk over de huidige maatschappij en de toekomst. Andere partijen, ook het CDA, hebben dat onbehagen lange tijd niet serieus genomen.

Tot de leidende cultuur behoren volgens Verhagen de waarden van de Nederlandse rechtsstaat en de ongeschreven omgangsvormen, maar ook nieuwsgierigheid naar andere culturen. "Dat de multiculturele samenleving is mislukt, mag geen reden zijn alles wat vreemd is bij voorbaat af te wijzen."

Het CDA moet zich verder weer meer op het maatschappelijk middenveld richten. "In de samenleving liggen de knelpunten, de vraagstukken, maar ook de oplossingen. We hebben veel te veel naar Den Haag gekeken." Het CDA moet een 'maatschappelijke beweging' zijn, 'vertakt naar vele duizenden verenigingen in sport, cultuur, religie en maatschappij'.

Verhagen komt op voor instituten als het gezin, het dorp, de sportclub, de vakbond en de kerk. Die zijn een 'noodzakelijke buffer' tussen het leven van alledag en de staat. "Ik zet me af tegen partijen als D66 en de PVV, die tegen instituten tekeer gaan. De laatste schopt ertegen als bolwerken van de elite, de eerste wil ze afschaffen en vervangen door een directe democratie."

CDA-politici moeten volgens Verhagen het vertrouwen van de bevolking terugwinnen door 'als leiders tussen de mensen' te staan. "Net als de kapelaan vroeger: gezaghebbend, maar toch in de buurt." Op de lange termijn levert dit waardering op. "Juist in een tijd van onbehagen zoeken zwevende kiezers partijen met principes."

Verhagen is volgende week dinsdag een van de sprekers op een symposium van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA over het 'christendemocratisch antwoord op populisme'.