VVD-Kamerlid Erkens: 'grote verdeeldheid op VN- klimaattop Egypte'

VVD-Kamerlid Silvio Erkens is van mening dat er “grote verdeeldheid” heerst op de klimaattop in Egypte. De landen zijn duidelijk in twee kampen verdeeld en het is maar zeer de vraag of politieke afspraken over klimaatverandering daardoor haalbaar zijn, zegt Erkens bij WNL.

Een coalitie van armere landen willen dat de rijkere, westerse landen de schade die de armere landen hebben opgelopen door klimaatverandering (gedeeltelijk) vergoeden. De rijkere landen willen op hun beurt het vooral hebben over het zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, vertelt de VVD'er die zelf aanwezig is op de Klimaattop.

Door onder andere klimaatfinanciering moeten armere en kwetsbare landen hulp krijgen om zich te weren tegen klimaatverandering, zo werd al duidelijk. Rijke landen spraken af om jaarlijks minstens 100 miljard dollar beschikbaar te stellen om klimaatdoelen te halen in armere landen, maar dit bedrag is nog niet bij elkaar geharkt.

Volgens Erkens is het de schuld van de organisatie uit Egypte dat de twee blokken niet dichter tot elkaar komen. “Het Egyptische voorzitterschap heeft ervoor gekozen om heel veel technische onderwerpen te behandelen en de echte onderhandelingen vooruit te schuiven naar het laatste moment.”

Ook logistiek gaat er “van alles mis” aldus Erkens. Veelgehoorde klacht op de klimaattop: sommige airco’s maken zoveel lawaai dat mensen elkaar moeilijk kunnen verstaan. Dat bemoeilijkt de op zich al lastige onderhandelingen waarin ieder woord zorgvuldig wordt gewogen. Meer hierover bij WNL.