Renaissanceschool opgeschrikt door brief 'Fascisten opgerot'

Ouders met leerlingen op de Renaissanceschool in Almere voelen zich bedreigd. Vlakbij de ingang van de school zagen ze maandagochtend een brief met de tekst 'Fascisten opgerot' hangen.

De Renaissanceschool, die uit de koker komt van de politieke partij Forum voor Democratie, is eind augustus op een geheime locatie van start gegaan met vier leerlingen die les krijgen van één leraar.

Tegen een verslaggever van 1Almere zeggen de ouders ook een stortvloed van negatieve reacties over zich heen te krijgen vanwege de schoolkeuze voor hun kind.

Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Almere keuren de brief af. 

Leefbaar Almere, D66, SP, GroenLinks, DENK, Respect Almere, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren vinden de brief onacceptabel. Marjolijn Veenstra van de Partij voor de Dieren: "Dreigbrieven ophangen op een plek die door kinderen wordt bezocht, is zeker niet de manier hoe dit debat gevoerd zou moeten worden." Roelienke van der Snoek van de ChristenUnie: "Onze fractie schrikt van het feit dat ouders en kinderen bedreigd worden."

De Renaissanceschool is een privéschool geïnitieerd door de politieke partij Forum voor Democratie. De lessen worden gegeven in een gebouw dat gehuurd wordt van de beheersstichting Scouting Cornelis Lelygroep Almere.

Partijen als Leefbaar Almere, CDA, DENK, GroenLinks en SP zijn niet tegen de oprichting van deze school. Volgens hen valt de oprichting onder de grondwettelijke vrijheid van onderwijs. Wel moet de school zich aan regels houden en het is volgens hen aan de onderwijsinspectie om te beoordelen of de school daar aan voldoet.

Sommige partijen zeggen zich zorgen te maken om de inhoud van het onderwijs, omdat deze gebaseerd is op de ideeën van Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Jaap Steenkamer van GroenLinks: "GroenLinks keurt de ideologie van de oprichters van deze school af. Het is zorgelijk dat de partij die hierachter zit het nodig vindt om dit soort scholen op te richten. En ik vind het jammer voor de kinderen die daar naar school gaan."

Andere partijen zoals D66 en de VVD zijn tegen de school. Martine van Bemmel van D66: "Ik vind deze scholen geen goede zaak." Colette Holter van de VVD gaat nog een stap verder: "Wij willen geen Renaissanceschool in Almere. We zijn voor openbare scholen, omdat kinderen daar neutraal onderwijs krijgen. Op dit moment kunnen we deze school helaas niet tegenhouden. De onderwijsinspectie is aan zet. Mochten er ooit financiële middelen gevraagd worden van de gemeente dan zullen wij daar niet aan meewerken."