Hoe goed kunnen innovaties stikstofuitstoot op de boerderij reduceren?

Boerenorganisaties willen meer tijd hebben voor hun stikstofreductie en putten hun hoop uit innovaties. Daarmee willen ze onteigening voorkomen. Ook de minister wil er naar kijken - mits juridisch houdbaar. 

Maar hoewel veel innovatieve oplossingen voor de agrarische sector er op papier misschien veelbelovend uitzien, valt dat in de praktijk tegen.