'De onzichtbare dreiging onderwater'

De komende jaren wordt de Noordzee nog meer dan nu een energiecentrale. Er komen veel windmolenparken bij - en daarmee ook veel stroomkabels richting vasteland. En dat terwijl de bodem van de Noordzee nu al bezaaid ligt met duizenden kilometers leidingen en energie- en datakabels.

Er zijn groeiende zorgen dat de vele kabels te kwetsbaar zijn voor taps of sabotage door potentiële tegenstanders of terroristen.