VS: man 'ademt' tandartsboortje in tijdens het vullen van een gaatje

Wat begon als een routinebezoek aan de tandarts, bracht een man uit Illinois, VS, in het ziekenhuis nadat hij het boortje van de tandarts had ingeademd.

"Ik was bij de tandarts om een tand te laten vullen, en voor ik het wist kreeg ik te horen dat ik dit hulpmiddel had ingeslikt, ik voelde het niet eens mijn longen ingaan. Ik moest alleen maar hoesten," zei Tom Jozsi.

Artsen denken dat het diepe inademen net voordat Joszi moest hoesten het metalen voorwerp diep in de luchtwegen van de 60-jarige onderhoudsmedewerker bracht.

Het was zo diep, zei longarts Dr. Abdul Alraiyes, dat het met behulp van de gebruikelijke medische apparatuur niet kon worden verwijderd.

"Als het de longarts niet was gelukt het voorwerp te verwijderen zou een deel van mijn long moeten worden verwijderd," zei Jozsi.

Toen besloten Alraiyes en het Aurora Kenosha-team om een nieuwer apparaat te proberen, een apparaat dat niet is ontworpen om vreemde voorwerpen te verwijderen maar om longkanker vroeg te kunnen opsporen.

Video van de scan toonde aan dat het medische team in staat was om door de smalle luchtwegen te navigeren, het boorstuk in de long te bereiken en het te verwijderen, zonder de patiënt schade te berokkenen.

"Ik was nog nooit zo gelukkig in mijn leven toen ik mijn ogen opendeed en ik hem met een glimlach onder dat masker zag, een klein plastic bakje schuddend met het tandartsgereedschap erin", zei Jozsi.

Het is een souvenir waarvan Jozsi zei dat hij het nu thuis op een plank bewaart.

De boor zat vier dagen in de long van de man.

De arts die het tandartsboortje verwijderde, zei dat hij van collega's in Michigan en Ohio over bijna identieke gevallen had gehoord.