Steeds meer wolven gespot in Nederland

Er zijn méér zwervende wolven op de Veluwe. Dat blijkt uit een nieuwe tussenrapportage van BIJ12, dat onderzoek doet naar de wolf in Nederland. "Er zijn vijftien tot twintig wolven in Gelderland", stelt Maurice La Haye van de zoogdiervereniging. Op de Veluwe is volgens hem zelfs bijna geen plek meer. 

Uit de cijfers van BIJ12, dat voor de provincies wolvengegevens bijhoudt, blijkt dat het aantal waarnemingen van wolven de afgelopen maanden fors is toegenomen. De dieren leven op dit moment voornamelijk op de Veluwe, maar het leefgebied wordt steeds verder uitgebreid. Zo is er voor het eerst in Drenthe en Friesland een wolvenpaar gevormd. Ook is er veel activiteit van de wolf waargenomen in Brabant en Zeeland.