Het oordeel van de rechter; belangrijke en opvallende uitspraken in week 43

De rechtbank Amsterdam doet ongeveer 140.000 uitspraken per jaar. Iedere week selecteert de rechtbank een aantal van de belangrijkste en meest opvallende uitspraken per rechtsgebied.

Hieronder de selectie van week 43:

Straf - Cel- en taakstraf voor op hoofd slaan met lachgastank
28 oktober - Een 27-jarige man is veroordeeld tot 180 dagen gevangenisstraf, waarvan 164 dagen voorwaardelijk, en 180 uur taakstraf omdat hij op 19 juli 2021 een man in het Vondelpark schijnbaar uit het niets met een lachgastank op zijn hoofd sloeg. Hij is vrijgesproken van poging tot doodslag, omdat niet is bewezen dat hij de kans dat het slachtoffer zou komen te overlijden, bewust aanvaardde. Wel is bewezen dat hij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel toebracht. Het slachtoffer liep door de klap een schedelbreuk, hersenkneuzing en hersenbloeding op en heeft nog altijd veel last hiervan. Bij het bepalen van de straf heeft rechtbank meegewogen dat de man verantwoordelijkheid neemt voor zijn daad en spijt heeft betuigd. Het reclasseringsrapport meldt dat hij geen drugs meer gebruikt en minder drinkt om niet opnieuw in zo’n situatie terecht te komen. Als bijzondere voorwaarde moet hij een cognitieve vaardigheden-training volgen. Ook moet hij ruim 8.400 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6102

Celstraf voor schietpartij in belwinkel in Zuidoost
29 oktober - Een 21-jarige man is veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf omdat hij op 3 januari 2021 in Amsterdam-Zuidoost een man probeerde te doden door hem viermaal te beschieten. Ook is hij veroordeeld voor het bezit van het geladen vuurwapen die hij op zak had. Voor de schietpartij ruzieden het slachtoffer en de vriendin van de 21-jarige man. Omdat de man onder andere tweemaal richting het hoofd schoot, is poging tot doodslag bewezen. Hij creëerde niet alleen voor het slachtoffer een levensgevaarlijke situatie maar ook voor omstanders, onder wie de medewerkers van de belwinkel waar de schietpartij plaatsvond. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat hij aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt en antisociaal gedrag vertoont vanwege beperkte gewetensontwikkeling. Onder meer daarom neemt de rechtbank het advies over hem (licht) verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Als bijzondere voorwaarden moet hij onder meer meewerken aan forensisch psychiatrisch toezicht. Ook moet hij 3.250 euro schadevergoeding betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6187

Bestuur - Bezit Turks paspoort en verlening vreemdelingenpaspoort kan
27 oktober - Een vreemdeling maakte volgens de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk dat hij een spoedeisend belang heeft zijn verlopen vreemdelingenpaspoort terug te krijgen. De voorzieningenrechter oordeelt echter wel dat een vreemdeling een vreemdelingenpaspoort kan krijgen ook als die een reisdocument van een ander land heeft waarmee die in de praktijk niet kan reizen en van wie het ook niet kan worden gevraagd een nieuw reisdocument aan te vragen. Bij de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort heeft de vreemdeling zijn Turkse paspoort overgelegd en daarbij uitgelegd dat hij daarmee niet meer kon reizen omdat dat hij een aanhanger is van de Gülen-beweging. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verstrekte vervolgens het vreemdelingenpaspoort. Dit betekent dat die bij de aanvraag van het vreemdelingenpaspoort kennelijk oordeelde dat het bezit van een geldig Turks paspoort niet in de weg stond het vreemdelingenpaspoort te verlenen, hoogstwaarschijnlijk omdat de vreemdeling in de praktijk niet met dat Turkse paspoort kon reizen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBDHA:2021:11754

Kanton - Kansloze zaak met valse verklaringen beginnen, pakt duur uit
22 oktober - Een op staande voet ontslagen werknemer van een afhaalrestaurant in Amsterdam-Oost die zijn ontslag eerst aanvocht maar zijn eis later introk, moet de daadwerkelijk gemaakte proceskosten van ruim 4.000 euro betalen. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De werknemer werd ontslagen omdat hij wekenlang onbereikbaar was voor de werkgever en de arbodienst zonder dat hij zich ziek had gemeld. De werknemer stelde dat hij zich niet zou hebben kunnen ziek melden omdat hij destijds op de intensive care lag en niet kon bellen. Maar de brief van de arts die zijn ziekenhuisopname zou moeten bewijzen bleek vals. Bovendien plaatste hij wel berichten op social media waaruit bleek dat hij vakantie vierde. Omdat hij zijn werkgever een bij voorbaat kansloze procedure had ingesleept terwijl hij gebruikmaakte van valse verklaringen, moet hij nu al deze kosten betalen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6058

Kanton - 20 procent huurkorting tot geluidsoverlast is verholpen
26 oktober - De huurder van een appartement in Amsterdam-Centrum boven een vertaalbureau heeft recht op 20 procent huurkorting vanaf 1 oktober 2018 zolang de woningcorporatie de geluidsoverlast niet heeft laten verhelpen. Ook de huurverhoging vanaf 1 juli 2019 van 3 procent is onredelijk zolang de geluidsoverlast bestaat. Dat heeft de kantonrechter bepaald. Die overlast is namelijk een gebrek en de huurder klaagt er al jaren over. Dat die bedrijfsruimte niet van de woningcorporatie is, verandert niets aan het feit dat de woningcorporatie er alles aan moet doen om de overlast te laten verhelpen. Uit het deskundigenrapport blijkt dat gesprekken in het vertaalbureau goed hoorbaar en bij stemverhoging mogelijk ook verstaanbaar zijn. De geluidsisolatie voldoet niet aan de norm en het kunnen horen van die gesprekken tast het huurgenot aan. De overlast ontstond na de verbouwing toen het verlaagde plafond in de bedrijfsruimte is verwijderd.

Lees de volledige uitspraken:
ECLI:NL:RBAMS:2020:7535
ECLI:NL:RBAMS:2021:6125

Civiel Gekraakt pand in Amsterdam moet worden ontruimd
22 oktober - Krakers moeten het door hen gekraakte pand in Amsterdam-Centrum ontruimen, zo oordeelde de voorzieningenrechter. Een projectontwikkelaar wil voormalig hotel The Bridge, waarvan het gekraakte pand deel uitmaakt, verbouwen tot een vijfsterrenhotel. Volgens de projectontwikkelaar staat de bewoning van het pand door de krakers het door haar beoogde gebruik als projectruimte en als ruimte om buurtbewoners te informeren over de voortgang van de bouw van hotel in de weg. Uitgangspunt is dat de krakers onrechtmatig gebruik maken van het pand, maar dat voor leegstand niet wordt ontruimd. Volgens de voorzieningenrechter heeft de projectontwikkelaar haar plannen met het pand, mede aan de hand van een aannemingsovereenkomst, voldoende concreet onderbouwd. Van leegstand zal daarom geen sprake zijn en de krakers moeten het pand binnen drie werkdagen ontruimen.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6103

Civiel - Beding tot terugbetalen opvoedkosten nietig
27 oktober - Een stiefzoon hoeft zijn stiefvader geen 210.000 euro aan onder meer opvoedkosten terug te betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald. De stiefvader eiste dat bedrag voor kosten die hij onder andere heeft gemaakt voor de opvoeding van zijn stiefzoon. De stiefzoon heeft zich toen hij 18 jaar was in een notariële akte, waarbij ook zijn moeder en de stiefvader partij waren, verplicht om op enig moment de gemaakte opvoedkosten terug te betalen aan zijn stiefvader. De rechter oordeelt dat een dergelijke verplichting in strijd is met de wet of de goede zeden en daardoor nietig is. Ook hoeft de stiefzoon van de rechter niet een in de notariële akte opgenomen schuld aan de stiefvader (terug) te betalen, nu niet is gebleken van het bestaan van die schuld.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:6043

Vrouwe Justitia (Foto-Pixabay)
Vrouwe Justitia (Foto-Pixabay)