AI Picture Gallery #62

Een galerij met afbeeldingen die volledig zijn gemaakt door AI (kunstmatige intelligentie). Bij technologie zoals Midjourney of Dall-E voer je een beschrijving in van wat je wilt en je krijgt een door een computer gegenereerde interpretatie terug van je omschrijving. Elke afbeelding is uniek en volledig gemaakt door kunstmatige intelligentie. Wil je meer weten of zelf aan de slag, dan kun je in ons Digitalforum hier topics over vinden.

Doen plaatjes het niet? Schakel dan je adblocker uit. Liever toch bannervrij FOK!ken? Neem een premium account en steun FOK!

prompt: [Model: MidJourney] fullbody, cyberpunk outside, 16k, lighting, epic scene, highly detailed, oil painting, hyperrealistic, concept art, sharp focus,Todd McFarlane style, illustration, Super-Resolution, gigapixel, color grading, cinematic lighting, 32k, 3D shading, Tone Mapping, Ray Traced, Diffraction Grating, Crystalline, Lumen Reflections, Super-Resolution, gigapixel, color grading, retouch, PBR, Blender, V-ray, Procreate, zBrush, UE5, Cinema 4D, ROMM RGB, Adobe After Effects, 3DCG, VFX, SFX, FXAA, SSAO, detailed skin, detailed sand ultra resolution, detailed face, photorealism, hd, 3D, hyper-realistic, 8k, octane render, epic, cinematic, dramatic lightning