Sittardse raadsleden keren zich tegen handelwijze college

De plannen van het college van Sittard-Geleen om een deel van de historische volkstuinen te ‘verplaatsen’ stuiten op steeds meer weerstand. Kort gezegd: het college wil met de herinrichting terug naar een middeleeuws grachtenstelsel en heeft daarom in de inrichtingsplannen maar ‘alvast’ een vierde gracht opgenomen die dwars door de volkstuintjes zou lopen. FOK! ging op onderzoek uit en sprak onder meer met verscheidene raadsleden uit Sittard-Geleen. Ook doken we in de kadastrale gegevens op zoek naar die vierde gracht. 

Volgens de heer Prince, woordvoerder van wethouder en locoburgemeester Noël Lebens, was het niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het verplaatsen van de volkstuinen omdat de grond volledig in eigendom is van de gemeente. Ook het aanvragen van een ontheffing op de Wet Natuurbescherming was volgens hem onnodig omdat er uitgebreid onderzoek zou zijn gedaan naar de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten, en deze niet waren aangetroffen volgens dat onderzoek. Ook zouden de tuinen niet in een natuurbeschermingswet gebied liggen

Op de vraag van FOK! waarom er op 12 september dan een omgevingsvergunning werd aangevraagd reageerde de heer Prince als volgt: “De vergunning wordt nu aangevraagd omdat alle onderzoek en voorbereidend werk is afgerond. Het is simpelweg de volgende stap van de projectuitvoering. Het moment van de vergunningaanvraag staat dus los van WOB-verzoeken. De werkzaamheden zullen starten zodra de vergunning is afgegeven.

WOB-verzoeken
Ondanks eerdere verzoeken van de actiegroep Red de Tuinen, wilde het college geen inzage geven in de resultaten van deze onderzoeken. Daarom zijn deze onlangs opgevraagd middels WOB-verzoeken door Jack Renet van OPA (Ouderen Politiek Actief) en FOK! Inmiddels is het verzoek van Jack Renet door de gemeente afgewezen. FOK! wacht nog op antwoord. 

Ton Raven van de Stadspartij heeft daarnaast in samenwerking met het Stadsarchief eigenhandig onderzoek gedaan naar de historische kadastrale gegevens en aan de hand hiervan vragen gesteld aan het College die op grond van het Reglement van Orde mondeling in de raadsvergadering van donderdagavond 28 september moeten worden beantwoord. (Dit verzoek tot een raadsdebat werd eerder door de coalitiepartijen in de commissie nog getorpedeerd.)

Onkunde & ongenoegen
Volgens de schriftelijke vragen van de Stadspartij is het “onomstotelijk BEWEZEN dat de volkstuinen- en hagenstructuur, inclusief de volkstuinen en hagen die het College nu wil verwijderen, al begin 1800 bestond en dat deze absoluut behouden moet blijven. Uit de College-plannen blijkt duidelijk dat men nog bestaande historie gaat vernielen om te vervangen door niet-wetenschappelijk getoetste historische aannames van een vroegere tijdsperiode.”

Jack Renet doet op zijn Facebookpagina uitgebreid verslag van zijn ongenoegen over het handelen van het College: “Wederom aandacht in de pers voor de vernietiging van de tuinen in de Schootsvelden. En terecht. Eerder werd het westelijk deel van de binnenstad van Sittard (het gebied van Den Tempel tot aan de Engelenkampstraat) al vernietigd ONDANKS dat de historische waarde erkend was. ‘In alle wijsheid’ werd indertijd besloten dat stuk tegen de vlakte te gooien en er moderne winkels en straten neer te leggen. Nu, anno 2017, heeft men heel veel spijt van die vernietiging,” schrijft hij.

Renet vervolgt: “Nu is er weer zo'n moment dat er iets doorgedreven moet worden dat later wellicht als ONKUNDE zal worden bestempeld. Juist om dat te voorkomen nam de Raad op 13 september 2012 een besluit waar EXPLICIET staat dat bepaalde onderzoeken noodzakelijk zijn teneinde vernietiging door ONKUNDE te voorkomen. Dit College lapt dat Raadsbesluit aan haar laars!

Kortom, er blijken toch wel degelijk zeer valide argumenten tegen het opheffen van de stadstuintjes te zijn. Wat grote vraagtekens zet bij de handelswijze van het Sittard-Geleense college. Welke belangen spelen er nog meer een rol, en hoe zal dit aflopen? Wordt vervolgd!

Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)
Sittard wil historische tuinen afbreken (Foto: Anique / Red de Tuinen)