Aanscherping userpolicy - lees dit!

De voorgaande policy blijft volledig van kracht en vind je op https://forum.fok.nl/topic/2486904
Aanvullend geldt per direct het volgende (een hernieuwde uitleg van de bestaande policy en aankondiging van een wat striktere handhaving)

Gedragspolicy
Per direct veranderen er niet echt een aantal dingen, maar zullen we strakker gaan toezien op een aantal zaken die eigenlijk al nooit mochten en die er helaas toch hier en daar zijn ingeslopen. Dat heeft vooral te maken met zaken als racistisch en discriminerend taalgebruik en persoonlijke aanvallen, maar strekt zich tevens uit naar getroll, lollig doen in serieuze topics, het aanvallen van topicstarters, 'pseudomodden' en ander sfeerverpestend gedrag.

Racisme, discriminatie en persoonlijke aanvallen
Het is gebleken dat onder zowel users als crewleden het gevoel heerst dat er niet of nauwelijks tegen wordt opgetreden, ondanks het feit dat er dagelijks honderden posts verwijderd worden. Racistisch en discriminerend taalgebruik zijn gewoonweg niet toegestaan in een haatdragende context, en het op persoonlijk vlak aanvallen van medeusers is dat óók niet. Dat is ook nooit toegestaan geweest, maar we zullen hier de komende tijd de teugels strakker op gaan trekken.

Daaronder valt tevens het schofferen van groepen mensen in welke vorm dan ook, om iets waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Denk aan land van herkomst, etniciteit, huidskleur, seksuele voorkeur etc. We vallen dus niemand aan om wat die persoon of groep is en waar die persoon of groep niets aan kan doen.

Daaronder valt dus NIET het zelfgekozen -of veroorzaakte, zoals dik/dun, roken, drinken, geloof, welke baan je hebt enz. tenzij dit geldt als persoonlijke aanval richting de gesprekspartners op FOK! zelf. Je mag dus prima het katholieke geloof onzinnig of slecht vinden, om maar iets te noemen, maar niet een katholieke medeuser aanvallen op het feit dat hij katholiek is. Of vvd-er. Of een dikke, rokende kaalkop. Of een uitkeringstrekker. Of wat dan ook. Op het moment dat dat als manier wordt gebruikt om iemand aan te vallen of beledigen kan hierop gewoon worden ingegrepen, en kun je tegen bans aan lopen. We behandelen elkaar hier op respectvolle wijze en discussiëren op argumenten. Ook het direct uitschelden van medeusers voor nazi, fascist, racist, linkse wegkijker, wappie, tokkie, landverrader, bruinhemd, pedofiel etc is vanzelfsprekend niet toegestaan.

Verspreiden persoonsgegevens
Het verspreiden van persoonsgegevens is niet toegestaan. Dat houdt in; geen echte namen, woonplaatsen, genoten opleidingen, medische informatie, religieuze voorkeur, etniciteit etc van medeFOK!kers of - indien dit niet publiekelijk bekend is - derden. Geen (verkapte) oproepen tot het lastigvallen van personen, bedrijven, instanties etc.

Trollen, 'pseudomodden', lollig/offtopic/vervelend doen in serieuze topics
Het lollig, offtopic of vervelend doen in serieuze topics en forums is niet toegestaan. Ja, een klein grapje tussendoor moet kunnen, maar dat kan prima in een reactie waarin je tevens een serieus antwoord of serieuze reactie geeft. Roepen dat een topicstarter kut is, een openingspost kut is, je denkt dat het verhaal verzonnen is, je vermoedt dat iemand een kloon is van die-of-gene enz enz zijn allemaal zaken die niet nodig, storend en ongewenst zijn en de discussie verstoren voor anderen en die dus aangepakt zullen worden.

Doelbewust beledigende, denigrerende termen gebruiken in hatelijke context
* De 'grote blonde leider' heet gewoon Geert Wilders
* BLM staat voor Black Lives Matter, niet voor BurnLootMurder of wat dan ook
* Geitenneukers / zandbakvolk / haatbaarden etc zijn allemaal termen die wij niet nodig achten en niet wenselijk vinden, net als kuthollanders bijvoorbeeld
* Hoewel het nogal een achterhaald iets is mag je natuurlijk vinden dat iets als homoseksualiteit onnatuurlijk is. Toch kun je dat dat op respectvolle wijze uiten. Pedo's en homo's met elkaar vergelijken doen we niet. Homo's 'vies' noemen of homoseksualiteit een psychische afwijking noemen ook niet, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Je mening mag je hebben en tot op zekere hoogte bij ons uiten, maar wel altijd op een fatsoenlijke en respectvolle manier.

Belangrijk is dus waarom iemand iets zegt. De intentie is vanzelfsprekend belangrijker dan de volgorde van een paar letters. Het doel is om de boel weer wat gezelligheid en gemoedelijkheid te geven, zonder meningen die gewoon normaal zijn geformuleerd te weren. Dat laatste zou een discussie onmogelijk maken, en dat is voor een forum een beetje alsof je het water uit een zwembad laat lopen en dan zegt tegen mensen die binnen komen 'zwem ze!'.

Bedenk bij alles wat je post vooraf
* kan ik dit vriendelijker verwoorden?
* is wat ik schrijf legaal?
En vergeet niet: jouw vrijheid om je mening op zeer grove wijze te uiten is niet onze verplichting die mening te publiceren. Wil je perse doelbewust schofferen, doe dat dan onder je eigen persoonlijke naam én draag zelf de verantwoordelijkheid door het op je eigen site of social te zetten.

FOK! is altijd een plek geweest waar we er trots op zijn dat IEDEREEN welkom is. Laten we dat vooral zo houden en laten we de boel wat gezelliger houden. De wereld is al somber genoeg.
En Let's make FOK! great again!

(lees ook https://forum.fok.nl/topic/2486904 en natuurlijk de Algemene Voorwaarden)